Werkzaamheden in de Krommenieër Woudpolder

Beste sympathisanten van de Krommenieër Woudpolder,

Het onderhoudsseizoen in onze polder kan weer van start gaan. De eerste klus is het perceel achter de kerk van Krommeniedijk. Op vrijdag 25 september gaan we het riet maaien en op zaterdag 26 september moet het bijeen geharkt worden en op wiersen gezet.

Vervolgens wordt het door Klaas Rodenburg van het land gehaald. Door deze verschraling heeft zich inmiddels al veenmos ontwikkeld, een mooi resultaat. Graag wil ik jullie vragen een handje te helpen op deze zaterdag, je kunt je bij mij opgeven via de mail: h.nool@upcmail.nl.

We starten om 9.30 uur en de koffie drinken we bij het werkveld; hier kunnen we voldoende afstand houden

Met vriendelijke groet,
Han Nool