Werkochtend in de Krommenieër Woudpolder

Op 11 januari zijn er werkzaamheden verricht op het perceel Hondebos derg, nabij de oude boerensluis. Een prachtig stukje veenmosrietland. Het is een paar jaar geleden afgeplagd vanwege de woekerende appelbes. Het riet is gemaaid en dit moest naar de kanten afgevoerd worden, echter door het afplaggen hadden we te maken met een dunne veenlaag.

Tijdens het afvoeren van het riet golfde de grond onder je voeten en was het wachten tot iemand er daadwerkelijk doorheen zou zakken. Het deed je denken aan het vroegere “ijssie lidderen”, maar een ieder hield droge voeten. Met 6 personen is er hard gewerkt en aan het eind van de ochtend was de klus geklaard.

Er is afgesproken met SBB dat er een excursie gehouden wordt om te kijken wat deze werkzaamheden (het verschralen van de grond) tot gevolg heeft. Zien we de ronde zonnedauw, de rietorchis, de kale jonker of het moerasviooltje? Edwin Kapitein zal ons begeleiden in dit gebied.

De juiste datum volgt nog. Hou de website in de gaten.

Han Nool