Werkochtend 25 november 2021 gaat niet door!

Beste natuurwerkers,

In het licht van de nu geldende corona regels hebben we, na overleg met Edwin Kaptein (boswachter), besloten de werkochtend van donderdag 25 november a.s. niet door te laten gaan.
We zullen zien of die op een later tijdstip alsnog kan plaatsvinden. Gelukkig kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd weekend van de Natuurwerkdag. De door ons verzamelde zaailingen zijn inmiddels door de organisatie van “MeerbomenNU” opgehaald.
We houden jullie op de hoogte.
Hartelijke groet,
Jaap van Harlingen