Uitnodiging van Staatsbosbeheer 23 maart

Vogeltellingen in de winter en in het broedseizoen zijn van belang om de ontwikkelingen van de vogelstand te kunnen volgen. Soms kan met de resultaten van deze tellingen het natuurbeleid worden bijgesteld.

Over dit onderwerp houden Staatsbosbeheer, de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” en Sovon Vogelonderzoek Nederland binnenkort een speciale avondbijeenkomst. Met informatie, die u altijd al wilde weten!

De avond is niet alleen bedoeld voor leden van onze vogelbeschermingswacht, maar ook voor vrijwillige natuurwerkers, gidsen, weidevogel- en natuurbeschermers en andere geïnteresseerden.

De uitermate interessante avondbijeenkomst wordt gehouden:

  • op maandag 23 maart a.s.
  • in De Poelboerderij, Veerdijk 106, 1531 MB Wormer
  • aanvang: 20.00 uur

De koffie staat klaar!

Voor meer informatie, zie Wat u altijd al over tellingen wilde weten.