Uitkijkplatform Noorderham

Op 10 oktober 2018 is op initiatief van Gemeente Zaanstad een eerste motie markt gehouden. Het doel van deze motie-markt was om personen, organisaties en verenigingen de gelegenheid te geven om ideeën, voorstellen te etaleren.

Gemeenteraadsleden en gemeente ambtenaren kunnen zich laten voorlichten over deze plannen op deze avond. Stichting Krommenieër Woudpolder heeft  gebruik gemaakt van deze avond om 2 moties in te dienen. Enerzijds: herziening aanleg fietspad en anderzijds het realiseren van een uitkijkplatform ten noord oosten van de Noorderham aan de Westdijk.

Op die avond was er geen meerderheid voor herziening aanleg fietspad Haansloot maar de aanleg van het Uitkijkpunt kon op bijval rekenen.

De Stichting Krommenieër Woudpolder wil het landschap op deze wijze aan de recreant tonen: mooi uitzicht over Noorderham, Plas/dras gebied en de Krommenieër Woudpolder. De Gemeenteraad van Zaanstad heeft hierover een positief besluit genomen. De procedure kon gestart worden en inmiddels zijn alle vergunningen verleend. Er kan dus gebouwd gaan worden.

De planning ten aanzien van realisatie is 2022.

Het Bestuur van de Krommenieër Woudpolder