Stopzetten werkochtenden

Op 13 oktober zijn de nieuwe corona-maatregelen bekend gemaakt. De tekst is te vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven
Dit betekent dat gezelschappen buiten uit maximaal 4 personen mogen bestaan. Het Bestuur heeft daarop besloten tot nader order alle werkzaamheden stil te leggen.

Zodra de werkzaamheden weer opgepakt kunnen worden wordt dit bekend gemaakt via de bekende kanalen; E-mail voor zover er al een e-mailadres bekend is, facebook en website.

We hopen jullie allemaal spoedig en gezond en wel in het veld te mogen begroeten

Het Bestuur