Steun onze Stichting, ook in 2021 met een financiële bijdrage

Krommenie, 12 februari 2021

Beste donateurs,

Ondanks dat het jaar 2020 voor velen een jaar is dat we snel willen vergeten, was er voor de Stichting Krommenieër Woudpolder toch een hoogtepunt: na zes jaar strijd hebben we ons voornaamste doel bereikt en zijn de plannen voor het fietspad langs de Haansloot afgeblazen. Het bestuur is er bijzonder trots op dat we dit hebben bereikt.

In eerste instantie zag het er naar uit dat we een juridisch traject in zouden gaan, dat heel veel geld zou kosten. Dat is gelukkig niet gebeurd en omdat ook de jaarlijkse donateursavond niet kon doorgaan, heeft het bestuur besloten om in 2020 niet actief om een donatie te vragen.

Intussen hebben zich in het bestuur een paar wijzigingen voorgedaan: Onze voorzitter Jaap van Harlingen heeft zich terug getrokken als voorzitter. Hij blijft samen met Bert Veneman op de achtergrond beschikbaar als adviseur.

Als nieuw bestuurslid hebben we Han Klooster kunnen verwelkomen. Echter, voor het bestuur kunnen we nog altijd versterking gebruiken, dus als het lot van de Krommenieër Woudpolder u ter harte gaat en u denkt een bijdrage te kunnen verlenen, meld u alstublieft aan.

 

Nu we de problematiek van het fietspad langs de Haansloot achter de rug hebben kunnen we ons als bestuur nog meer gaan bezighouden met de polder zelf en alles wat haar bedreigt: windmolens, ondergrondse kabeltrajecten, bodemdaling, enzovoorts.

Zodra de omstandigheden het weer toelaten, gaan we met de diverse werkgroepen weer aan de slag in de polder zelf. Hier hebben we materialen en machines voor nodig. Machines dienen gebruikt te worden door geschoolde vrijwilligers. Voor het volgen van cursussen op dit gebied willen we geld ter beschikking stellen. Ook willen we weer onze jaarlijkse vrijwilligersavond in de Pelikaan gaan organiseren om uit te leggen waar we allemaal mee bezig zijn.

Daarom wil het bestuur van de Stichting Krommenieër Woudpolder u via deze weg weer vragen om onze Stichting in 2021 wederom te steunen met een bijdrage van (minimaal) € 10.

U mag uw bijdrage overmaken op Regiobank nummer NL88 RBRB 0917 9193 43 ten name van Stichting Krommenieër Woudpolder onder vermelding van ‘donatie 2021’.

Sommige donateurs dragen onze Stichting zo’n warm hart toe dat zij hun bijdrage al overgemaakt hebben. Zij kunnen het laatste deel van dit bericht negeren.

Mocht u nog geen donateur zijn, maar één van de ruim 360 volgers op Facebook, dan kunt u zich als donateur aanmelden via onze website https://www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl/

Het Bestuur van de Stichting Krommenieër Woudpolder,
Sonja van Wijnen
Han Nool
Han Klooster
Jan Kerssens