+++ SAVE THE DATE +++

Noteer alvast in je agenda:

27 mei 2023
Beleef de natuur op de Rodenburghoeve: waterdiertjes, vogels spotten, bijen,  braakballen pluizen, boter maken, pannenkoeken, enz.

26 augustus 2023
Weekend van de vleermuis: lezing Jan Boshamer en spotten met batdetectoren.

28 oktober 2023
Nacht van de Nacht: gedeeltelijke maansverduistering, lezing en waarneming met telescopen i.s.m. Sterrenwacht Vesta

4 november 2023
Nationale natuurwerkdag: dit jaar op C169

 

Leuk om te komen kijken, ook leuk om te komen helpen! Voor ieder evenement volgt t.z.t. een aparte uitnodiging