***** SAVE THE DATE ***** 30 maart 2024 *****

De laatste werkochtend van de werkgroep Krommenieër Woudpolder zal plaatsvinden op 30 maart 2024.

Een aparte oproep en bericht op onze FB pagina en website zal nog volgen maar grijp deze kans aan en noteer het alvast in je agenda!

Sonja van Wijnen/23 januari 2024.