Presentatie 14 april 2016

Beste mensen,

Op 14 april 2016 heeft het stichtingsbestuur een bijeenkomst georganiseerd in De Pelikaan.
De zaal was goed gevuld en er was voldoende discussie over de onderwerpen.

Onze presentatie geeft een overzicht van wat wij het afgelopen jaar gedaan hebben en wat wij voor de toekomst willen realiseren.

De stichting heeft zich gerealiseerd dat wij ons doelen moeten stellen die over meerdere jaren verspreid worden. Denk hierbij aan het verbeteren van de polder naar zijn oorspronkelijke staat. Wij concentreren ons voorlopig op de polder tussen Krommenie en Krommeniedijk.

In overleg met onze partners, pachters, gemeente Zaanstad en Landschap Noord-Holland zijn wij tot de conclusie gekomen dat de polder wel wat ondersteuning kan gebruiken.

Onze financiële positie is mede het gevolg dat we geen kosten voor het opmaken van de statuten behoefde te betalen aan notaris van Baal en een schenking van de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”.
Wij hopen dat we het komende jaar wat meer donateurs aan ons kunnen binden voor de stichting.

Wij willen ook een werkgroep oprichten die arbeid willen verrichten ter verbetering van de polder. Hierbij denken wij aan personen die doordeweeks tijd hebben en/of die alleen op zaterdag beschikbaar zijn. U wordt hier binnenkort over geïnformeerd.

Jaap van Harlingen heeft een presentatie gehouden over het beheren van de Krommenieër Woudpolder. Hij heeft laten zien dat wanneer we niets doen dat de polder dan uiteindelijk uit een veenbos zal bestaan. Tevens heeft hij verteld over het OER-IJ.

Het Landschap Noord-Holland organiseert op 18 juni 2016 een algemene cursus voor het beheer in onze polder. Deze cursus is voor maximaal 18 personen toegankelijk. U krijgt hier binnen kort bericht over.

De gemeente Zaanstad gaat het gebied van de Noorderham herinrichten. Op de tekening van
dit gebied staat in het verlengde van de Glennstraat een dam getekend met een duiker. Als dit wordt gerealiseerd dan vragen wij ons af waarom moet er een fietspad aangelegd worden in de polder.

Tevens is Landschap Noord-Holland met een onderzoek bezich om te kijken hoe de Kievit pullen zich ontwikkelen in een droog of nat gebied. Waar vinden deze de meeste insecten. In onze polder zijn twee gebieden aangewezen die als referentie dienen en waar gecontroleerd wordt hoe de jongen zich ontwikkelen.
Met vriendelijke groet,

Bestuur van de Stichting Krommenieër Woudpolder

Presentatie 14 april 2016 (PDF)

Verslag 14 april 2016 (PDF)