Oproep werkochtend zaterdag 30 maart Krommenieer Woudpolder

Wij hebben nog één werkochtend voor dit seizoen gepland en wel op zaterdag 30 maart a.s. Wederom gaan wij naar het gebied ten noorden van de Noorderham.

De boswachter, Edwin Kapitein, gaat hier binnenkort maaien.

Gezien de datum zullen wij werken waarbij al diverse bloemen in bloei staan en het vogelgezang ons zal begeleiden, kortom een mooie ochtend in het verschiet.

Het zal niemand ontgaan zijn dat men bezig is de Noorderham uit te baggeren, waarbij een deel langs de oevers gedeponeerd wordt.

Edwin zal ons meenemen in het proces van verlanding hierbij; interessante ontwikkeling.

Om 8.30 uur verzamelen en koffie drinken in het kerkje van Krommeniedijk.

De werkzaamheden zullen alleen in de ochtenduren plaatsvinden.

U kunt zich opgeven bij Han Nool, e-mail: h.nool@upcmail.nl .

Zijn er nog vragen dan horen wij het graag.

 

Han Klooster en Han Nool

 

Sonja van Wijnen/7 maart 2024