OPROEP WERKOCHTEND 2 SEPTEMBER

Misschien dat je nog in de vakantiemodus staat… maar de eerste werkzaamheden in de polder staan weer gepland.

Op zaterdag 2 september hopen wij dat je aanwezig kan zijn bij de werkgroep Ham-Crommenije (Noorderham) om het door SBB gemaaide riet op te ruimen.

Om 8.30 uur starten we eerst met een kopje koffie of thee in het kerkje van Krommeniedijk. Verder uiteraard gedurende het werk koffie/theepauzes met wat lekkers erbij.

Graag even per mail ( h.klooster8@upcmail.nl ) een bevestiging dat je deze dag kunt helpen.

Alvast veel dank voor je medewerking.

Met vriendelijke groet,

Han Klooster (stichting KWP)

Tel. 06-15085314