Oproep werkochtend 18 september 2021

Beste mensen,

Na ruim een jaar geen activiteiten te hebben uitgevoerd in onze polder gaan we weer van start. Het eerste project is het perceel achter de kerk van Krommeniedijk. Op 17 september gaan Wim Huisman en ondergetekende maaien.

Op zaterdag 18 september zal het riet verzameld  en op “wiersen” gezet worden. Vorig jaar hadden wij een paar specialisten die dit op zeer ingenieuze wijze deden. Hopelijk zijn ze ook weer van de partij. Bij voldoende belangstelling is dit in een ochtend klaar. Het is een prachtig perceel waar het nodige veenmos zich aandient.

Verzamelen om 9.00 uur achter de kerk, er wordt uiteraard gezorgd voor koffie en iets lekkers.

Aanmelden bij Han Nool: e-mail: h.nool@upcmail.nl.

Ter informatie:
Han Klooster is toegetreden tot het bestuur van Stichting Krommenieër Woudpolder en is tevens mede-coördinator bij de werkzaamheden in de polder, waar we bijzonder blij mee zijn.

Ik hoop op veel aanmeldingen.
Met vriendelijke groet,
Han Nool