Oprichting

In aanwezigheid van mevrouw Valk, de heer Langewis en de heer Nool is de akte van oprichting van Stichting Krommenieër Woudpolder getekend. De stichting heeft mede ten doel het beschermen van de natuur en het culturele erfgoed van de Krommenieër Woudpolder.