Lagerhuisdebat

Op woensdag 27 februari heeft het derde Lagerhuisdebat plaatsgevonden voor de inwoners van Zaanstad in buurthuis de Pelikaan in Krommenie.

Het debat is een idee van de Zaanse gemeenteraad. Zij willen graag weten wat er leeft en speelt onder inwoners. Ook wil de raad mensen die ze anders niet zien of horen op een andere manier bij het gesprek betrekken. De status van dit debat is dus niet meer dan ‘kennis nemen van….’.

Voorafgaand aan dit debat is op de website van de gemeente Zaanstad “PraatMee” veel gereageerd op de aanleg van het fietspad langs de Haansloot.

Uit deze inbreng heeft de organisatie van het Lagerhuisdebat toen de volgende stelling geproduceerd om over te debatteren:

“Genieten van de natuur kan prima samengaan met natuurbehoud en -bescherming.”

Jammer genoeg is bij de keuze van het discussieonderwerp de aandacht voor het fietspad verloren gegaan.

Dat veel van de bezoekers van de bijeenkomst in de Pelikaan juist voor fietspadinformatie waren gekomen bleek wel tijdens het debat (wat eigenlijk meer een uitwisseling van wensen, ideeën en zorgen was).

Het bestuur van de Stichting Krommenieër Woudpolder had vooraf al niet het idee dat zij haar standpunten in dit debat goed uiteen zou kunnen zetten gelet op het aantal onderwerpen waarover in 2 uur gediscussieerd moest worden en heeft zich bewust afzijdig gehouden van de opzet van dit Lagerhuis debat.

Gezien het verloop van het debat, vindt bestuur dat dit een juiste keuze is geweest.

De stand van zaken van zaken is nu als volgt:

  • De Gemeenteraad heeft besloten dat het fietspad er komt;
  • Bij de ontwikkelingen van de plannen voor dit fietspad heeft het bestuur al mogen meedenken en een aantal wijzigingen voorgesteld. Dat betekent echter niet dat we ons bij de aanleg hebben neergelegd.
  • De gemeente heeft aangekondigd dat er in januari een voorlichtingsavond voor de bevolking van Krommenie komt om deze plannen verder toe te lichten. Inmiddels is het maart en is het onduidelijk wanneer deze bijeenkomst zal worden gehouden. Zodra dit duidelijk is, zullen we een oproep doen om deze bijeenkomst te bezoeken
  • Om de plannen uit te kunnen voeren, zal er een vergunningstraject gestart moeten worden. Op dat moment zal het stichtingsbestuur weer in actie komen om bezwaar te maken tegen deze vergunningen.

 

Het bestuur van de Stichting Krommenieër Woudpolder