Jaarlijkse bijeenkomst voor donateurs en sympathisanten

Op dinsdag 15 oktober 2019 vindt in buurthuis de Pelikaan de jaarlijkse bijeenkomst voor donateurs en sympathisanten van de Krommenieër Woudpolder plaats.

Aanvang: 20.00 uur

Programma:

20.00 tot 20.45 uur: – Ontwikkelingen in en rond de Krommenieër Woudpolder

20.45-21.00 uur : – pauze

21.00-22.00 uur; – Presentatie van Willem Rol, vrijwilliger landschapsbeheer, met als thema:

De natuur in de Krommenieër Woudpolder, van Europees belang!!!

U bent van harte uitgenodigd!

Het bestuur van de Stichting Krommenieer Woudpolder