Jaarlijkse bijeenkomst voor donateurs en sympathisanten

Op dinsdag 15 oktober 2019 vindt in buurthuis de Pelikaan de jaarlijkse bijeenkomst voor donateurs en sympathisanten van de Krommenieër Woudpolder plaats.

Aanvang: 20.00 uur

Programma:

20.00 – 20.45 uur – Ontwikkelingen in en rond de Krommenieër Woudpolder

20.45 – 21.00 uur – Pauze

21.00 – 22.00 uur – Presentatie van Willem Rol, vrijwilliger landschapsbeheer, met als thema:

De natuur in de Krommenieër Woudpolder, van Europees belang!!!

U bent van harte uitgenodigd!

Het bestuur van de Stichting Krommenieër Woudpolder