Herhaalde oproep werkochtend Krommenieër Woudpolder 18 februari 2023

Beste sympathisanten van de Krommenieër Woudpolder,

Zoals aangekondigd in een eerdere mail wordt er op zaterdag 18 februari een werkochtend georganiseerd.

We gaan naar ons gebied ten noorden van de Noorderham.

Om 8.30 uur verzamelen in het kerkje van Krommeniedijk ( altijd weer mooi om daar rond te kijken), daar drinken we koffie met iets lekkers erbij.

Om 9 uur gaan we gezamenlijk naar het natuurgebied en hopelijk bij voldoende belangstelling kunnen we de werkzaamheden rond het middaguur afronden.

Na de eerste aankondiging hebben 5 personen zich  aangemeld; bij dat aantal gaan we het niet redden.

Wij hopen op een flink aantal  aanmeldingen.

Aanmelding bij Han Nool: tel 06-15674005 of h.nool@upcmail.nl.

 

Met vriendelijke groet,

Han Klooster en Han Nool