Help……

Stichting Krommenieër Woudpolder
Het is belangrijk dat er aandacht is en blijft voor de Krommenieër Woudpolder.
Daarom is de Stichting Krommenieër Woudpolder polder opgericht.
Het bestuur van de Stichting is op zoek naar aanvulling van onze vrijwilligers, zowel voor het bestuur als voor vrijwilligers die willen helpen bij het beheer van de polder.
Wij zoeken:
1) Hulp van iemand die ervaring heeft en relaties in de publiciteitssfeer.
Om voldoende invloed te kunnen uitoefenen voor een goed beheer van de polder is het van belang dat de Stichting meer bekendheid krijgt.
2) Uitbreiding van het aantal vrijwilligers die willen mee werken in de polder om riet en opslag te verwijderen.
Voel je wat voor dit uitdagende vrijwilligers werk?
Kijk op de site van de polder https://www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl/
en neem contact op met onze secretaris, de heer Han Nool, 075 628449.