Donateurs

Als bestuur willen wij u informeren wat wij zoal gedaan hebben in de afgelopen periode.

Fietspad:

Het bestuur houdt nog steeds de vinger aan de pols voor wat betreft het fietspad langs de Haansloot.

Op 17 januari 2016 ontvingen wij informatie van de projectleider van de gemeente Zaanstad, dat de provincie een degelijke onderbouwing wil zien voordat er subsidie gegeven kan(mag) worden. Het gaat hierbij om het nut, noodzaak en kosten van het aan te leggen fietspad.

Volgens de projectleider zijn er geen plannen om huizen te bouwen op het groen tussen Krommenie en Krommeniedijk. Eerder (2 december 2015) hebben we in het Noord-Hollands Dagblad helaas wat anders  gelezen “Bouwen in het groen ligt weer op tafel”. De komende 10 jaar streeft Zaanstad naar de bouw van 10.000 woningen. Of er voor 2040 nog eens 10.000 extra kunnen worden gebouwd wordt serieus onderzocht.

Ontwikkelingen en natuurbeheer:

Er zijn intensieve contacten met belangrijke partners om het natuurbeheer van de Krommenieër Woudpolder te kunnen realiseren.

Deze partners zijn:

  • Gemeente Zaanstad
  • Staatsbosbeheer(SBB)
  • Landschap Noord-Holland

De contacten hebben geresulteerd in werkzaamheden langs het plas-dras gebied van de Noorderham. Er is veel jonge aanplant van boompjes verwijderd voordat deze tot wasdom kunnen komen. Dit ter voorkoming dat de rietlanden aangetast gaan worden.

Landschap Noord-Holland heeft toegezegd een beheerplan te maken voor de polder tussen Krommenie en Krommeniedijk, met de nadruk op het land C169 en langs de Haansloot in samenwerking met onze stichting.

Er is toegezegd door bovengenoemde organisatie een cursus te organiseren (18 juni 2016 met maximaal 20 deelnemers) over de ecologie en beheer van onze polder, u wordt hierover nog nader geïnformeerd.

Werving:

Wij hebben nu 90 betalende donateurs. Als bestuur zouden wij het op prijs stellen als we meer donateurs aan ons bestand kunnen toevoegen. Dit mede omdat we misschien onkosten moeten gaan maken, b.v. juridische bijstand.

Misschien kunt u buren of familie op onze stichting wijzen. Wij hebben een mooie website waar mensen zich kunnen aanmelden.

U merkt dat ons bestuur op vele terreinen actief is om de polder te behouden en daar waar nodig te verbeteren.

 

Stichting Krommenieër Woudpolder

p/a: Spoetnikstraat 7, 1562BM Krommenie

Rekeningnummer: NL88 RBRB 0917919343

KvKnummer 854899479

e-mailadres: info@krommenieerwoudpolder.nl

www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl

www.facebook.com/groups/stichtingkrommenieerwoudpolder/