Oproep werkochtenden 11 januari 2020 en 8 februari 2020

Beste sympathisanten van de Krommenieër Woudpolder,

We hebben jullie hulp weer nodig om wat werkzaamheden te verrichten in onze polder.

Op zaterdag 11 januari 2020 willen we aan de gang bij de honde-bos derg.

Dit is een pareltje veenmosrietland en is gelegen bij de oude boerensluis en vlakbij de boerderij van Nico Noom (aan het eind van de Woudpolderweg).

Om 9.30 uur in de stal van Nico Noom koffie drinken, daarna het veld in.

De werkzaamheden zijn boomopslag verwijderen en riet aan de kant leggen.

Het is behoorlijk drassig dus het gebruik van laarzen is geen overbodige luxe.

Je kunt je opgeven bij Han Nool, telefonisch 6284849 of e-mail: h.nool@upcmail.nl

Op zaterdag 8 februari gaan we aan de slag bij het plas drasgebied Noorderham, daarover krijgen jullie nog bericht.

Ik wens een ieder prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling toe en hopelijk zien wij elkaar in de polder.

Met vriendelijke groet,

Han Nool, coördinator werkgroep KWP