het was heel lang stil…

De klankbordgroepleden van het fietspad Haansloot en onze stichting hebben een uitnodiging gehad om op 7 juli bijeen te komen in de Fronik boerderij in Zaandam.

Cees Fleur, van de gemeente, is de nieuwe projectleider van het fietspad geworden en de nieuwe wijkmanager is Lya van Arum.

Men heeft het idee dat het westerwindpad als leidraad kan zijn voor het fietspad Haansloot.

In deze bijeenkomst bespreken we de aandachtspunten.