Oproep werkochtenden 11 januari 2020 en 8 februari 2020

Beste sympathisanten van de Krommenieër Woudpolder,

We hebben jullie hulp weer nodig om wat werkzaamheden te verrichten in onze polder.

Op zaterdag 11 januari 2020 willen we aan de gang bij de honde-bos derg.

Dit is een pareltje veenmosrietland en is gelegen bij de oude boerensluis en vlakbij de boerderij van Nico Noom (aan het eind van de Woudpolderweg).

Om 9.30 uur in de stal van Nico Noom koffie drinken, daarna het veld in.

De werkzaamheden zijn boomopslag verwijderen en riet aan de kant leggen.

Het is behoorlijk drassig dus het gebruik van laarzen is geen overbodige luxe.

Je kunt je opgeven bij Han Nool, telefonisch 6284849 of e-mail: h.nool@upcmail.nl

Op zaterdag 8 februari gaan we aan de slag bij het plas drasgebied Noorderham, daarover krijgen jullie nog bericht.

Ik wens een ieder prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling toe en hopelijk zien wij elkaar in de polder.

Met vriendelijke groet,

Han Nool, coördinator werkgroep KWP

Werkochtend 12 december

De vrijwilligersploeg heeft weer goed werk verricht!

Op 12 december was er een werkochtend en ditmaal was het werkgebied de randen van de Crommenije. Het gemaaide riet is weggeharkt en opslag in de vorm van bramenstruiken en appelbes is verwijderd. Ook de temperatuur van het water/modder is getest door een onfortuinlijke vrijwilligster die met één been in de moddersloot belandde. Gelukkig liep het goed af en de persoon in kwestie liet zich niet kennen en is nog een tijd doorgegaan met haar werk.

De boswachter, Edwin Kapitein, liet een tweetal plantjes zien, rechts Penningkruid en links Echte Koekoeksbloem. De aanwezigheid van deze plantjes laat zien dat de ontwikkeling van dit gebied de goede kant opgaat en meer bijzondere planten te verwachten zullen gaan worden.

                                  Foto: Stichting Krommenieër Woudpolder

De ontvangst, de pauze en de afsluiting was weer prima verzorgd met koffie, koek, lunch en soep.

 

Sonja van Wijnen/17 december 2019

De Westdijk bij Krommenie

Al eeuwen lang beschermt de Westdijk, de dijk langs de Crommenije tegen het water. Lang lag de dijk eenzaam in het weidegebied aan de rand van de Krommenieërpolder. De dijk was een grasdijk, alleen in gebruik voor dijkonderhoud en in gebruik door de boeren om hun percelen te bereiken.

De Westdijk loopt van Busch en Dam naar Krommeniedijk en maakt deel uit van de noordgrens van Zaanstad.

Toen Krommenie ging groeien kwam de nieuwbouw tot vlak bij de dijk en is bij de Spoetnikstraat een fietsverbinding gemaakt vanuit de Krommeniese wijk Noorderham naar de Westdijk. Een fijne verbinding tussen Krommenie en Krommeniedijk voor wandelaars en fietsers (De brug is een bromfietspad).
Lees verder

Verslag van de Natuurwerkdag door Team Betrekken bij Groen Landschap Noord-Holland

Verslag van de Natuurwerkdag door Team Betrekken bij Groen Landschap Noord-Holland: Peter Mol, Annika Langeveld, Nienke Kwikkel, Paul Vester, Wim Tijsen, Mariska van der Leij.

Klik op de link hieronder en de pagina zal in een nieuw venster openen. In de brief ook een link naar een “filmpje”. Als je goed kijkt kan je een glimp opvangen van onze groep die dag. En natuurlijk de foto prominent linksboven aan de Nieuwsbrief.

Krommenie
9 november 2019

4e Nieuwsbrief na afloop Natuurwerkdag 2019

Natuurwerkdag 2019

In het kader van de Landelijke Natuurwerkdag op 2 november 2019 was dit keer Landje C169 aangemerkt om mee te doen.

19 personen hebben zich opgegeven om mee te doen en zij verzamelden zich om 8.30 uur bij het huis van Jaap van Harlingen. Na een kopje koffie met wat lekkers werd er koers gezet naar het perceel. Er is hard gewerkt aan onder meer riet harken en op de kanten zetten, bramenstruiken verwijderen, pitrus uitscheppen en een rietberg maken voor de bergeenden die hier in het voorjaar dankbaar gebruik van maken. Een regenbui van meer dan een uur zorgde voor een lange koffie/adempauze.

Circa 11 uur werd het weer droog en gingen de laarzen weer aan om nog ruim 1 ½ uur flink door te werken. De ochtend werd besloten met een uitgebreide lunch. De gehele catering werd weer uitstekend verzorgd door Anemoon, waarvoor hartelijk dank.

November 2019

Verslag Najaarsbijeenkomst voor donateurs en belangstellenden in buurtcentrum “De Pelikaan” Krommenie dd. 15 oktober 2019

De aanwezigen, zo’n 23 personen, worden van harte welkom geheten door de voorzitter, Jaap van Harlingen. Hij geeft aan dat het thema van deze avond biodiversiteit zal zijn. Hierna neemt Han Nool het woord waarbij hij als eerste de doelstelling van onze Stichting naar voren brengt: het beschermen van de natuur en het culturele erfgoed van de Krommenieër Woudpolder. Vervolgens deelt hij mede dat er een bestuurswisseling heeft plaatsgevonden; Kees Langewis (voorzitter) en Yvonne Valk (penningmeester) zijn afgetreden, nieuw in het Bestuur zijn Jan Kerssens (penningmeester) en Sonja van Wijnen (bestuurslid). Ook aftredend was Bert Veneman, hij blijft echter aan het bestuur verbonden in de functie van adviseur.
Lees verder

Jaarlijkse bijeenkomst voor donateurs en sympathisanten

Op dinsdag 15 oktober 2019 vindt in buurthuis de Pelikaan de jaarlijkse bijeenkomst voor donateurs en sympathisanten van de Krommenieër Woudpolder plaats.

Aanvang: 20.00 uur

Programma:

20.00 – 20.45 uur – Ontwikkelingen in en rond de Krommenieër Woudpolder

20.45 – 21.00 uur – Pauze

21.00 – 22.00 uur – Presentatie van Willem Rol, vrijwilliger landschapsbeheer, met als thema:

De natuur in de Krommenieër Woudpolder, van Europees belang!!!

U bent van harte uitgenodigd!

Het bestuur van de Stichting Krommenieër Woudpolder

Op de grens van Zaanstad en Uitgeest

In Wormerveer vindt op zondag 29 september een vaar- en wandelexcursie plaats met bijdragen van archeoloog Piet Kleij en geograaf Jaap van Harlingen.
De excursie begint om 9.30 uur aan het Noordeinde in Wormerveer.
Vanaf daar varen de deelnemers naar Erfgoedpark De Hoop aan het Uitgeestermeer. Ze keren tegen 16 uur terug bij het startpunt.

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar info@rosa-zaanstad.nl.
Deelname is gratis.

Nieuwsbrief juni 2019

Waarom is de Krommenieër Woudpolder zo bijzonder?
Het meest simpele antwoord is; het is een veenweide en laagveen moerasgebied.
De polder is echter niet alleen belangrijk voor de natuur maar is ook belangrijk voor de omwonenden.
Door de natuur in de polder en het goed behouden landschap dat al bijna 1000 jaar oud is, leven de omwonenden in een hoog kwalitatieve omgeving met zeer hoge belevings- en recreatiewaarde.
Lees verder