Oproep werkochtend 1 oktober 2020

Beste natuurwerkers,

Naast de oproep van vrijdag jl. voor de werkochtend op 26 september (start bij kerk van Krommeniedijk) o.l.v. Han Nool, is er ook een werkochtend op 1 oktober bij de Crommenije (start Rodenburghoeve) o.l.v. Jaap van Harlingen. Wil je erbij zijn, geef je dan op via het email-adres harli25@gmail.com

Werkzaamheden in de Krommenieër Woudpolder

Beste sympathisanten van de Krommenieër Woudpolder,

Het onderhoudsseizoen in onze polder kan weer van start gaan. De eerste klus is het perceel achter de kerk van Krommeniedijk. Op vrijdag 25 september gaan we het riet maaien en op zaterdag 26 september moet het bijeen geharkt worden en op wiersen gezet.

Vervolgens wordt het door Klaas Rodenburg van het land gehaald. Door deze verschraling heeft zich inmiddels al veenmos ontwikkeld, een mooi resultaat. Graag wil ik jullie vragen een handje te helpen op deze zaterdag, je kunt je bij mij opgeven via de mail: h.nool@upcmail.nl.

We starten om 9.30 uur en de koffie drinken we bij het werkveld; hier kunnen we voldoende afstand houden

Met vriendelijke groet,
Han Nool

Verslag werkochtend 19 september 2020

19 september 2020 is de eerste werkochtend van het seizoen. Een groep van 14 man/vrouw is rond 8.30 uur present op de Rodenburghoeve. Gelukkig is het prachtig weer zodat de koffie buiten en op gepaste afstand i.v.m. de Corona regels, genuttigd kan worden. Gezamenlijk gaan we op weg naar de locatie. Het is even wennen in Corona tijd; afstand nemen en houden, ontsmetten van gereedschap, eigen handschoenen. Passende handschoenen worden uitgekozen en de namen worden erop gezet om verwisseling te voorkomen. Het gereedschap wordt uitgedeeld en iedereen kiest wat ze voor deze ochtend bij zich willen houden.
Al snel is iedereen aan het werk en het resultaat is al snel zichtbaar. Rond 10.30 uur is het tijd voor koffie en wat lekkers zodat er daarna nog even doorgewerkt kan worden. Tussendoor is er altijd tijd voor een praatje met elkaar of met de boswachter Edwin Kapitein.

Rond 11.30 uur is al het riet en ander maaisel verwijderd. Ook is er achtergelaten afval opgeruimd. Het gereedschap wordt opgeruimd en de groep gaat terug naar de Rodenburghoeve voor soep en broodjes , als altijd weer goed verzorgd.

Tot slot nog een aantal data om alvast in de agenda te zetten, de oproep voor deze data volgt nogmaals t.z.t.
1 oktober
7 november (Natuurwerkdag)
4 december
16 januari
5 februari
11 maart

Sonja van Wijnen

Ontwikkelingen rondom het fiets/wandelpad langs de Haansloot

Met ingang van november 2019 zal er maandelijks een update plaatsvinden van hetgeen de Stichting heeft ondernomen/te weten is gekomen over de toekomstige ontwikkelingen rond het fiets/wandelpad langs de Haansloot. Zodra er een update heeft plaatsgevonden zal er tevens melding van worden gemaakt op Facebook.

Klik op de link hieronder en de pagina zal in een nieuw venster openen.

ONTWIKKELINGEN RONDOM HET FIETS/WANDELPAD

Verschenen in het NHD van 4 juli – rubriek “Lezers schrijven”

De gemeente wordt beticht van slechte communicatie met verontruste burgers inzake een fiets-/wandelpad langs de Haansloot. Een ongeschonden behoud van de polder is mede het doel van onze stichting, zo ook de strijd tegen dit pad. In plaats van strijden tegen  procedures heeft het bestuur in oktober 2019 besloten in alle stilte de strijd aan te gaan en de weg te volgen van argumentatie en niet de publiciteit te zoeken, noch het een inzet van politiek steekspel te laten zijn.

Op 27 februari heeft het voltallige bestuur in een gesprek van 2 uur een toelichting op onze bezwaren gegeven aan de wethouder en betrokken ambtenaren. Wethouder Breunesse neemt ons verzoek “Stop verdere voorbereidingen, breng het pad niet in procedure” in overweging en belooft voor het zomerreces te reageren. Ondergetekende heeft op 16 mei een 2 uur durende fietstocht gemaakt met Breunesse, en later ook met een betrokken ambtenaar.

Na berichten in Dagblad Zaanstreek én na overleg van een half uur met Breunesse is een verslag van onze actie en overhandigde documenten op onze website (www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl) gezet; de stille diplomatie is verbroken.

Conclusie: Ruim 6 uur gesprekken met de gemeente is wel degelijk een goed contact. En… hopelijk kan binnenkort de vlag uit.

Jaap van Harlingen

Voorzitter Stichting Krommenieër Woudpolder

Commentaar op artikel in NHD d.d. 17 juni 2020

Commentaar op artikel in NHD d.d. 17/06/2020

In bijgaand artikel wordt melding gemaakt van slechte communicatie van de zijde van de gemeente richting bewoners.

We vinden het belangrijk te melden dat onze Stichting met de huidige wethouder Breunesse geheel andere ervaring heeft opgedaan.

In het kort hierover het volgende:

  • Oktober 2019. Het bestuur neemt het besluit niet langer te wachten tot het recreatief
    fiets-/wandelpad langs de Haansloot in procedure wordt gebracht, maar zelf “tot de aanval over te gaan”.
  • 6/12/2020 Het bestuur verzoekt om een gesprek met wethouder Breunesse.
  • 10/01/2020 Er bereikt ons een voorstel voor een gesprek op 13/02/2020. Door wintersport verschuift de datum naar 27/02/2020.
  • 27/02/2020 Het voltallig bestuur heeft een bijna 2 uur durend gesprek met de wethouder en betrokken ambtenaren. De wethouder zegt op het verzoek de plannen van tafel te halen geen ja of nee te kunnen antwoorden, maar het in overweging te zullen nemen. Enkele dagen later wordt de wethouder een uitgebreide notitie toegezonden.
  • 14/05/2020 Wethouder Breunesse maakt met onze voorzitter Jaap van Harlingen een fietstocht door het gebied.
  • 19/05/2020 Dezelfde fietstocht wordt herhaald met ambtenaar Peletier.
  • 7/06/2020 Een toevoeging (addendum) op eerdere notitie, noodzakelijk i.v.m. Omgevingsverordening NH 2020, wordt afgerond en gaat naar wethouder Breunesse.
  • 19/06/2020 Wethouder Breunesse voert uitgebreid een telefonisch gesprek met Jaap van Harlingen.

Zie hieronder voor een uitgebreider verslag over de contacten met de wethouder in het afgelopen jaar.

Lees verder

Vissterfte in de sloten van de KWP

De afgelopen dagen worden er veel dode vissen aangetroffen in de sloten van de KWP. Navraag bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier leert dat de vissterfte met name de giebel betreft.

Er worden echter geen andere vissen aangetroffen zodat men vooralsnog is uitgegaan van een ziekte. Ook is er onderzoek gedaan naar de oorzaak, waarbij zuurstofgebrek werd uitgesloten aangezien de waterkwaliteit en het zuurstofgehalte van het water in orde blijken te zijn.

Onderzoek door het Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) bevestigt het vermoeden dat het gaat om het Cyprinide Herpes Virus type 2, CyHV-2, oftewel het goudvisherpesvirus. Lees het volledige artikel.

De aanwezige dode vissen zullen dagelijks worden geruimd.

Werkochtend in de Krommenieër Woudpolder

Op 11 januari zijn er werkzaamheden verricht op het perceel Hondebos derg, nabij de oude boerensluis. Een prachtig stukje veenmosrietland. Het is een paar jaar geleden afgeplagd vanwege de woekerende appelbes. Het riet is gemaaid en dit moest naar de kanten afgevoerd worden, echter door het afplaggen hadden we te maken met een dunne veenlaag.

Tijdens het afvoeren van het riet golfde de grond onder je voeten en was het wachten tot iemand er daadwerkelijk doorheen zou zakken. Het deed je denken aan het vroegere “ijssie lidderen”, maar een ieder hield droge voeten. Met 6 personen is er hard gewerkt en aan het eind van de ochtend was de klus geklaard.

Er is afgesproken met SBB dat er een excursie gehouden wordt om te kijken wat deze werkzaamheden (het verschralen van de grond) tot gevolg heeft. Zien we de ronde zonnedauw, de rietorchis, de kale jonker of het moerasviooltje? Edwin Kapitein zal ons begeleiden in dit gebied.

De juiste datum volgt nog. Hou de website in de gaten.

Han Nool

Werkochtend 8 februari 2020

Dit maal was de verzamelplek het kerkje van Krommeniedijk. Na de start met koffie en koek werd er koers gezet naar het plas/dras gebied ten noorden van de Noorderham.

De voorbereidende werkzaamheden, i.e. het maaiwerk was reeds op de woensdag gedaan door SBB. Met een groep van ongeveer 14 man/vrouw was het een drukte van belang, er was ook genoeg te doen; riet en gras harken en boomopslag en bramenstruiken verwijderen.

Omstreeks koffietijd was er een hoera moment: de Noordse Woelmuis was getraceerd en mocht even uitrusten op de hand van de boswachter, Edwin Kapitein. Edwin geeft een ieder genoeg tijd voor een foto, helaas is mijn foto mislukt. Voor een mooie foto houd ik mij aanbevolen, dan kan ik hem op de website plaatsen (iinfo@stichtingkrommenieerwoudpolder.nl).

Na het koffiemoment werd er nog flink doorgewerkt waarna een ieder tevreden weer naar huis kan en mag.

Sonja van Wijnen

Oproep werkochtend 8 februari 2020

Beste sympathisanten van de Krommenieër Woudpolder,

Zoals eerder aangekondigd hebben we een werkochtend gepland op zaterdag 8 februari as.

Er wordt door SBB op 5 februari gemaaid in het plas/dras gebied ten noorden van de Noorderham.

Er zal dan  riet en gras bijeen geharkt moeten worden en op hopen gelegd, verder moet er boomopslag verwijderd worden in de rietlanden.

Het is verbazingwekkend hoe snel er daar weer boompjes groeien.

Het is een prachtig stukje natuur waarbij we enerzijds bloem- en kruidrijk land trachten terug te krijgen en anderzijds de rietlanden proberen te behouden en zorgen dat het geen bos wordt.

Het programma: 8.30 uur ontvangst in het kerkje van Krommeniedijk met koffie en koek, daarna op naar het plas/drasgebied.

Aanmelding via Han Nool: tel 075-6284849 of per e-mail h.nool@upcmail.nl

Het gebruik van laarzen wordt sterk aanbevolen.

Hopelijk komen er vele aanmeldingen dan kunnen we ons beperken tot de ochtenduren

Met vriendelijke groet,

Han Nool