OPROEP WERKOCHTEND 2 SEPTEMBER

Misschien dat je nog in de vakantiemodus staat… maar de eerste werkzaamheden in de polder staan weer gepland.

Op zaterdag 2 september hopen wij dat je aanwezig kan zijn bij de werkgroep Ham-Crommenije (Noorderham) om het door SBB gemaaide riet op te ruimen.

Om 8.30 uur starten we eerst met een kopje koffie of thee in het kerkje van Krommeniedijk. Verder uiteraard gedurende het werk koffie/theepauzes met wat lekkers erbij.

Graag even per mail ( h.klooster8@upcmail.nl ) een bevestiging dat je deze dag kunt helpen.

Alvast veel dank voor je medewerking.

Met vriendelijke groet,

Han Klooster (stichting KWP)

Tel. 06-15085314

NACHT VAN DE VLEERMUIS 26 AUGUSTUS 2023 OP DE RODENBURGHOEVE

PERSBERICHT

 

Elk jaar wordt de Nacht van de Vleermuis gevierd, niet alleen in Nederland maar in vele landen in Europa, dit jaar voor de 27ste keer. Op de Rodenburghoeve wordt de Nacht van de Vleermuis op 26 augustus georganiseerd door de vrijwilligersgroep De Crommenije.

Vleermuizen leven van insecten. Op het menu staan muggen, motjes en kevers. Sommige soorten eten ook spinnen en wel eens een vislarve. Hoe groot zijn de vleermuizen, hoe oud worden ze, waar kun je ze aantreffen?

De persoon die je hierover alles kan vertellen is Jan Boshamer, de vleermuiskenner bij uitstek. Al een aantal jaren geeft Jan tijdens de Nacht van de Vleermuis een lezing op de Rodenburghoeve, maar telkens weet hij de terugkerende toehoorder weer te verrassen met nieuwe informatie en toont hierbij prachtige foto’s van verschillende vleermuissoorten. De lezing is geschikt voor jong en oud, met voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen, en wordt gegeven in de stal van de biologische dynamische veehouderij de Rodenburghoeve annex minicamping.

Na afloop van de lezing is er een korte pauze met gelegenheid tot het nuttigen van koffie, thee, limonade en koek tegen een kleine (contante) vergoeding. Het tweede gedeelte van de avond wordt gevuld met het verkennen van het terrein rondom de stallen met de batdetector. Dit is een apparaat dat de ultrasone geluiden registreert van de aanwezige vleermuizen waardoor je ze kunt vinden én weet welke vleermuis je ziet. Kortom een leerzame en spannende avond!

Locatie: Camping Rodenburghoeve, Busch en Dam 22, Uitgeest/Krommeniedijk. Tijdstip: 20.00 – 22.00 uur. Gratis toegang, bijdrage wordt op prijs gesteld.

 

 

 

 

 

NACHT VAN DE VLEERMUIS – ZATERDAG 26 AUGUSTUS 2023

Op zaterdag 26 augustus van 20.00 uur tot 22.00 uur hoopt de vrijwilligersgroep “De Crommenije” Nacht van de vleermuis te kunnen vieren op de Rodenburghoeve, Busch en Dam 22, Uitgeest.

 

Een persbericht is nog in de maak, maar het belooft een leuke avond te worden, met een (nieuwe) lezing van Jan Boshamer gevolgd door een korte pauze. Daarna gaan we met de batdetectoren op pad. Een batdetector is een apparaat dat de ultrasone geluiden van een vleermuis omzet naar geluiden die wij wél kunnen horen. Zo kunnen we de vleermuizen opsporen.

Om dit allemaal mogelijk te kunnen maken hebben wij wel hulp nodig! Vooraf dient het één en ander vanaf 18.30 uur klaargezet te worden (3 personen). De lezing begint om 20.00 uur en is te volgen voor alle aanwezigen. Vervolgens in de pauze assisteren bij de verkoop van koffie, thee, limonade en koek. Dit wordt vanaf 19.30 uur bemand tot ongeveer 21.30 uur (5 personen).  Daarna gaan we met batdetectoren op stap. Wil je de hele avond helpen, of alleen bij de opbouw of het afbreken?

Geef je op, dan kan de avond doorgaan, stuur een email naar Anemoon van Harlingen: harli025@gmail.com en zet erbij of je de hele avond inzetbaar bent of een gedeelte van de avond, nogmaals alle hulp is welkom.

 

Vrijwilligersgroep De Crommenije
Sonja van Wijnen

Zaanse Natuurmarkt op 8 juli 2023

Altijd al meer willen weten over de Zaanse natuur? En zelfs nog een stapje verder: hoe je een bijdrage kunt leveren aan een mooie natuur in Zaanstad? Kom dan naar de Zaanse Natuurmarkt en maak kennis met vele Zaanse natuurorganisaties die elk op hun eigen gebied en manier actief zijn met de verbetering van het klimaat, kennisoverdracht van vogels, bijen, enz. U kunt zich hier ook oriënteren op vrijwilligerswerk in de Zaanse natuur. Daarnaast worden er interessante, boeiende en ludieke activiteiten georganiseerd voor jong en oud.
 
Kijk op de website voor meer informatie:
https://zaansenatuurmarkt.nl/
#kwp #stichting Krommenieer Woudpolder #Krommenie

Op stap met de boswachter – 24 juni 2023

Gedurende het werkseizoen in de winter van 2022-2023 heeft de groep vrijwilligers weer hard gewerkt op diverse plekken nabij de Ham en Crommenije. Dit betekent het riet wegharken en langs de kanten op hopen zetten, zaailingen en boomopslag verwijderen. Het op de juiste wijze beheren van de percelen onder leiding van Edwin Kapitein van Staatsbosbeheer heeft tot doel de gewenste flora en fauna in het gebied te houden dan wel te ontwikkelen. Dit betekent op de juiste wijze het riet afmaaien, boomopslag en zaailingen te verwijderen. Edwin houdt voortdurend de ontwikkelingen in het gebied in de gaten en stelt het beheer hier op in. In de zomer volgt dan een excursie voor de vrijwilligers om het resultaat te bekijken van hun inspanningen, immers in de winter is hier niet zoveel van te zien.

Na het verzamelen op de Rodenburghoeve en het nuttigen van de eerste koffie/thee ronde gaat de groep van zo’n 21 personen gezamenlijk al wandelend naar het beginpunt. We steken de sloot over, het riet staat manshoog en we volgen een smal paadje langs de bosrand. Het is een brakwaterveen gebied ontstaan in vroeger eeuwen onder invloed van de zee, de zo ontstane situatie is uniek in de wereld en is in feite onze achtertuin! Brakwater is water dat nog enigszins zoutig smaakt en hierdoor vinden we in dit gebied nog steeds een aantal planten die zoutminnend zijn, zoals bijvoorbeeld het Goudknopje.

 

Kijkend langs de bosrand is er goed te zien dat het een golvend uiterlijk heeft. Deze golvende vorm is expres op deze wijze gecreëerd zodat er in feite kleine microklimaten ontstaan. Hierdoor ontstaan er luwten die aantrekkelijk zijn voor insecten en daar waar insecten zijn komen ook de vogels, denk bijvoorbeeld aan de Tuinfluiter, de Tjiftjaf of de Fitis.

Een klein aspect van de CO2 problematiek wordt toegespitst op het berkenbos. Het moerasbos is CO2 neutraal, het neemt net zoveel CO2 op als het CO2 afgeeft, het bos is dan ook in de climaxfase. Op korte termijn is het ontwikkelen van een nieuw bos dan ook hoopgevend, op de lange termijn dus niet. Edwin laat een berkenboom zien die in een kuiltje staat. De boom heeft zijn maximale zwaarte (hoogte) bereikt waardoor de boom langzaam wegzakt, de wortels bereiken het water en de boom sterft vervolgens af. Elders komen weer nieuwe bomen tot ontwikkeling. Veenmos daarentegen blijft CO2 vastleggen, het is een langzaam maar wel een positief voortschrijdend proces.

Op het volgend stuk grond zien we een duidelijk verschil tussen een al langer bestaand gebied en een gedeelte die onlangs vrijgemaakt is van boomwortels. Hier kun je mooi de ontwikkeling zien van de vegetatie, Veenmos en Pinksterbloem laten zich alweer zien.

 

Op het al langer bestaand gebied vinden we Zonnedauw.

Hier en daar staat het zelfs in bloei. De bloeivorm is hoog opgaand en wit van kleur. De reden waarom de bloem ver van de plant afstaat is eigenlijk logisch. Zonnedauw is een vleesetende plant en een insect die nectar wil halen wil dit niet met de dood moeten bekopen. Op hetzelfde gedeelte treffen we ook de Rietorchis aan en ook de Welriekende Nachtorchis, de laatste wordt hier sinds 10 jaar waargenomen, eerst met slechts twee exemplaren nu mogen we voorzichtig spreken van enkele tientallen.

 

We lopen langs een ander, ons onbekende plant, dit blijkt de Hennepnetel te zijn.

 

We steken vervolgens weer een sloot over en komen weer in een stuk bos terecht.

 

Middenin het bos staat de Koningsvaren. Uit beschrijving weten we dat de plant er al minstens 80 jaar bestaat, hij is namelijk beschreven door twee studenten van de Universiteit van Amsterdam die in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken hebben gezeten.

 

Verder lopend komen we op een stuk grond, ook van de weg af te zien, die bedoeld is om geleidelijk aflopend te zijn, van grasland via slib naar een kleine poel. Hier kunnen pasgeboren pullen tot een volwassen vogel goed hun eten vinden. Helaas staat nu een groot gedeelte droog door de aanhoudende warmte en geen regen, maar wellicht kan hiervoor een oplossing gevonden worden?

Wij lopen terug naar de Rodenburghoeve voor een heerlijke lunch met dank aan Anemoon van Harlingen.

 

Het was weer een hele mooie excursie en de complimenten vliegen over en weer. Richting Edwin voor de prachtige excursie en vanuit Edwin voor de vrijwilligers voor hun inzet gedurende het seizoen met de hoop weer iedereen te mogen zien in het seizoen dat ons weer staat te wachten.

 

Edwin Kapitein is een spraakwaterval met zoveel informatie en verhalen dat het zich niet laat vangen in een verslag. Bent u na het lezen van bovenstaand nieuwsgierig naar al dat moois zo vlakbij ons huis en wilt u alles weten wat Edwin ons verteld heeft? Geef u op als vrijwilliger voor het komende seizoen, in 2024 is er weer een excursie waar u dan ook bij kunt zijn. De planning wordt zoals gebruikelijk gepubliceerd op onze FB-pagina en website:
https://www.facebook.com/groups/stichtingkrommenieerwoudpolder en https://www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl/.

 

Met dank aan Wim Huisman en Marianne Kremer voor de foto’s.

Sonja van Wijnen/25 juni 2023

#excursieKrommenie #Krommenie #Noorderham #Crommenije #SBB #KWP #stichtingkrommenieer woudpolder #staatsbosbeheer

 

PERSBERICHT BELEEF DE NATUUR OP DE RODENBURGHOEVE – 27 MEI 2023

Een programma voor jong en oud. Vanaf 10.00 uur staan leden van de Vrijwilligersgroep Crommenije (Staatsbosbeheer) klaar om te laten zien wat er zich dit voorjaar allemaal afspeelt in de natuur op en rond de Boerderijcamping De Rodenburghoeve.

Met schepnetjes gaan we kijken welke waterdiertjes te vinden zijn in de sloot. Met loep en microscoop ontdekken we zelfs de kleinste diertjes, maar misschien zien we ook wel een waterschorpioen.

Met verrekijkers (gratis te leen) spotten we de vogels op de camping zelf en in de omgeving. Natuurlijk grutto’s en kieviten, maar wellicht ook een kiekendief.

Zit er een kerkuil te broeden in de opgehangen nestkast?  Wat eet zo’n kerkuil eigenlijk? We onderzoeken het door braakballen uit te pluizen. Met een soort microscoop kom je het antwoord aan de weet.

Op het terrein staan ook bijenkasten. Hoe leven de bijen en hoe maken ze honing? Folders en kleurplaten liggen klaar om je dat uit te leggen. En misschien kan een imker vlak bij zo’n kast je er nog meer over vertellen.

En daarnaast zijn er in de stallen natuurlijk pasgeboren lammeren en kalveren te bewonderen. Enkele jaren geleden werd er tijdens zo’n ochtend zelfs een kalfje geboren. Een geweldige belevenis om eens mee te maken.

Kortom van 10.00 tot 14.00 is er van alles te beleven.

Bij de kantine zijn er tegen lage prijs en contante betaling koffie, thee, koeken, pannenkoeken en zelfgemaakte soepen te krijgen. Voor de jongste kinderen is er een gratis pannenkoek met limonade.

De toegang is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Op het terrein is voldoende parkeerruimte, maar we hopen natuurlijk dat bij mooi weer veel mensen op de fiets komen.

 

Plaats: Boerderijcamping De Rodenburghoeve, Busch en Dam 22, Uitgeest/Krommeniedijk. Dichtbij Fort bij Krommeniedijk. Op zaterdag 27 mei 2023 van 10.00 tot 14.00 uur. Gratis entree, vooraf aanmelden is niet nodig. Consumpties tegen contante betaling.

Voor nadere informatie: Jaap van Harlingen, tel. 0611853134, jaapvanharlingen@gmail.com.

Bijgevoegde foto is van de hand van Jaap van Harlingen.

 

 

Beleef de natuur op de Rodenburghoeve op zaterdag 27 mei 2023

Beste natuurwerkers,

Op zaterdag 27 mei organiseren we weer voor jong en oud “Beleef de natuur op de Rodenburghoeve”.

We hopen dan een groot aantal bezoekers te vermaken met activiteiten als vogels spotten, waterdiertjes bekijken, kijken hoe een bijenvolk leeft, braakballen uitpluizen, enz.

Voor de jeugd bakken we pannenkoeken. De toegang is gratis, maar door de verkoop van koffie, thee, koek en soep hopen we de kosten te dekken.

Kortom er is veel te doen. We hopen dan ook dat een groot aantal van jullie die dag komt meewerken..

Deze keer dus geen zwaar werk in het veld, maar een gezellige dag op de boerderij/camping.

Verdere details over het programma volgen nog, maar nu willen we allereerst weten over welke “personeelsleden” we kunnen beschikken.

Wil je op korte termijn aan Anemoon (harli025@gmail.com) doorgeven of we op je kunnen rekenen?

Hartelijke groet,

Jaap van Harlingen

 

Sonja van Wijnen/9-5-2023

+++ SAVE THE DATE +++

Noteer alvast in je agenda:

27 mei 2023
Beleef de natuur op de Rodenburghoeve: waterdiertjes, vogels spotten, bijen,  braakballen pluizen, boter maken, pannenkoeken, enz.

26 augustus 2023
Weekend van de vleermuis: lezing Jan Boshamer en spotten met batdetectoren.

28 oktober 2023
Nacht van de Nacht: gedeeltelijke maansverduistering, lezing en waarneming met telescopen i.s.m. Sterrenwacht Vesta

4 november 2023
Nationale natuurwerkdag: dit jaar op C169

 

Leuk om te komen kijken, ook leuk om te komen helpen! Voor ieder evenement volgt t.z.t. een aparte uitnodiging

Verslag werkochtend op 9 maart 2023 van de werkgroep Ham en Crommenije

Op 8 maart was het weer slecht met veel regen, zou het wel doorgaan? Op de ochtend zelf valt het weer reuze mee, het is wel fris. Dus goed aangekleed op naar de Rodenburghoeve voor de ontvangst met koffie en koek. Het was wel zonder de assistentie van Anemoon, helaas door ziekte afwezig, beterschap!!

Het doel was ongeveer 300 meter van de Rodenburghoeve in de richting van de Provinciale weg, aan de kant van het water. Om ons op de proef te stellen moesten we eerst een hek overklimmen en vervolgens nog de sloot oversteken, maar we lieten ons niet kennen.

 

 

Er staat weer veel riet, en het is zeer drassig, gelukkig had iedereen laarzen aan. Al het verzamelde riet moest naar de kant van het water geharkt worden, gelukkig hadden we berries (draagbaren) bij ons, deze kwamen weer goed van pas.

 

Op de voorgrond is nog net iemand te zien die erg zijn best heeft gedaan om een groot stuk landbouwplastic uit de grond te halen. Hoe het in de grond komt is een raadsel, maar dat het eruit verwijderd moet worden is een feit.

Tussendoor is er een rustmomentje met tijd voor koffie met koek.

 

Daarna werd er weer stevig doorgewerkt. Ook was er nog even tijd om zaailingen  te verwijderen. Helaas waren het er zoveel dat dit niet afgemaakt kon worden.

Dan is het tijd, en dat betekent tijd voor soep en lekkere broodjes, met dank aan Anemoon

 

Sonja van Wijnen/12 maart 2023

#Krommenie #kwp #krommmenieerwoudpolder #staatsbosbeheer #SBB #stichtingkrommenieerwoudpolder #werkgroep Ham en Crommenije
https://www.facebook.com/groups/stichtingkrommenieerwoudpolder

 

 

Oproep werkochtend werkgroep Ham en Crommenije

Beste natuurwerkers,

Zoals eerder aangekondigd gaan we op donderdag 9 maart a.s., net voor de start van het broedseizoen, nog een keer aan de slag in de oeverlanden van de Crommenije. Eerder dit seizoen hadden we een flinke opkomst. Het zou mooi zijn als we ook deze laatste keer kunnen rekenen op een flinke deelname. In juni hopen we tijdens een excursie langs de door onszelf aangepaste veiliger route, weer kennis te maken met de resultaten van al ons werk.

Anemoon hoopt op een zodanige opkomst dat er weer meerdere soepen op het menu kunnen staan. Zoals gewoonlijk om 8.30 uur  start met koffie/thee/koek op de Rodenburghoeve. Rond 10.00 schaft in het veld en na afloop rond 12.30 soep en broodjes.

Wil je aan Anemoon (harli025@gmail.com) doorgeven of we op je kunnen rekenen?

Hartelijke groet,

Jaap van Harlingen

Sonja van Wijnen/1 maart 2023

#KrommenieerWoudpolder #Krommenieer Woudpolder #werkochtend #werkgroep Ham en Crommenije