Oproep werkochtend Ham en Crommenije 9 november 2023

Het zijn drukke tijden. Voor Nacht van de Nacht op de Rodenburghoeve zaterdag 28/10) hebben we inmiddels voldoende personeel. Natuurlijk ben je ook, samen met familie, vrienden en kennissen, van harte welkom.

De Natuurdag op C169 (zaterdag 4/11) loopt ook al aardig vol (nog maar 3 plaatsen over).

De werkochtend in de oeverlanden van de Crommenije op donderdag 9 november a.s. vraagt nu al onze aandacht.

 Door omstandigheden ging de vorige werkochtend helaas niet door. We hebben enige achterstand opgelopen. We hopen daarom op een flinke aanmelding.

Datum: donderdag 9 november.
Start 8.30 (koffie/thee/koek) op de Rodenburghoeve.
11.00 uur schaft in het veld.
Rond 13.00 uur soep en broodjes.

Wil je aan Anemoon (harli025@gmail.com) melden of we op je kunnen rekenen?

Hartelijke groet,

Jaap.

Sonja/27 oktober 2023

September 2023 “Onderhoud Landje C169 nu en in de toekomst”

In oktober 2003 is een groepje bewoners van de Uitweg te Krommenie van start gegaan met het onderhoud van een perceel rietland, eigendom van gemeente Zaanstad.

Bijgaande correspondentie geeft een indruk van de omstandigheden ten tijde van de start van de werkzaamheden. Een kaart van een vegetatiekartering, in 2006 uitgevoerd door Rein Leguijt, toont de vegetatie op dat moment. Doordat leden van de werkgroep cursussen volgden kon al snel het maaiwerk door de eigen leden worden uitgevoerd. Zo zijn we er in de afgelopen bijna 20 jaar in geslaagd verbossing van het perceel tegen te gaan.

Wijziging maaibeleid
Er is  in die tijd echter wel wat veranderd. De 60-jarigen van toen zijn inmiddels de 80 gepasseerd. Regelgeving m.b.t. ARBO is ook voor vrijwilligers steeds strenger geworden.

Dit heeft, na overleg met de gemeente, ertoe geleid dat het maaiwerk met grote machines niet langer door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Wel zullen z.g. bosmaaiers nog gebruikt worden door leden van de werkgroep, die daarvoor een cursus hebben gevolgd.

Afvoer maaisel
We hopen dat het terrein zich zal ontwikkelen tot het zeldzame veenmosrietland. Daarvoor is het noodzakelijk dat met het maaisel voedingsstoffen uit het terrein worden verwijderd. C169 is een eiland met moerasbodem, waardoor dat technisch niet mogelijk is. Het maaisel werd door de werkgroep op hopen gebracht, die helaas elk jaar hoger werden. Landschappelijk in de winter niet fraai. Om die reden leggen we het de laatste jaren op de randen. In het centrale deel leggen we echter 1 hoop aan. Deze blijkt elk voorjaar een favoriete broedplaats te zijn voor bergeenden.

Bramen en zaailingen van bomen
Door Corona hebben we enkele jaren onvoldoende onderhoud kunnen plegen. Daardoor hebben bramen en jonge boompjes hun kansen gegrepen. Door Landschap Noord-Holland worden met speciale apparatuur 3 x per jaar de aanwezige bramen gemaaid. Het is de bedoeling dat het ook komende jaren gebeurt.

Verwijderen bomen
Bomen, zoals berken en elzen zaaien zich in een moeras vaak massaal uit. Enkele jaren geleden hebben we in het kader van de actie “Meer bomen nu” meer dan 700 jonge boompjes kunnen “oogsten”.

C169 ligt in een beschermd gebied voor weidevogels. Bomen, die een uitkijkpost kunnen vormen voor roofvogels, passen daarin niet. Twee grote berken zijn door storm Poly geveld. Ze zullen dit najaar met alle andere aanwezige berken worden verwijderd. Wat blijven staan zijn een wilde appel en een krentenboompje nabij de Uitweg

Overjarig riet
Afgelopen jaren lieten we op het westelijk deel van het terrein het riet zo’n 5 jaren staan. In de hoop dat het een broedplaats zou kunnen vormen voor rietvogels, misschien zelf blauwborsten.

Komende jaren zal echter het gehele terrein worden gemaaid in de strijd tegen bramen en zaailingen. Ook zal 3 keer per jaar extra gemaaid worden op plaatsen waar bramen de kop op blijven steken.

Bijdrage van de werkgroep
Het afvoeren van het maaisel naar de randen blijft de grootste taak voor de werkgroep. Daarnaast zal het van de ontwikkeling van de vegetatie afhangen of aanvullend beheer noodzakelijk zal zijn.

Planning beheer in 2023
Het beheer wordt uitgevoerd door Landschap Noord-Holland (LNH)/Natuurlijke zaken.

In augustus is een begin gemaakt met het wegmaaien van bramen. Dat zal op 22 september worden herhaald.

Vrijdag 3 november wordt het gehele terrein met 2 rietbinders gemaaid. Teven zullen de bramen dan voor de derde keer bestreden worden.

Op zaterdag 4 november gaan we tijdens de landelijke natuurwerkdag het gemaaide riet naar de randen verplaatsen. Omdat er gemaaid is met rietbinders zal dat werk lichter zijn dan we in het verleden gewend waren

Bomenploeg
Als het gehele terrein gemaaid is zal duidelijk zijn hoe we de bomen kunnen verwijderen. We streven ernaar geen stronken in het terrein achter te laten, omdat die in volgende jaren een obstakel kunnen vormen tijdens het maaiwerk. Hiervoor zijn verschillende technieken mogelijk, die we dan pas “in het werk” kunnen bekijken.

We zullen dan natuurlijk een beroep doen op onze leden die in het bezit zijn van een geldig certificaat “Motorkettingzaag”. Ook is er dan hulp nodig voor het knippen van takken, het wegdragen van hout e.d.

Jaap van Harlingen/september 2023

C169_Buurtgenoten_email 8 oktober 2004
C169_Werkgroep_ email 8 oktober 2004
C169_inventarisatie Bart Korf_1975
C169_Inventarisatie Rein Leguijt_2006

Assistentie gevraagd bij Nacht van de Nacht

Beste werkers,

Eerder stelden jullie op de hoogte van het feit dat we op zaterdagavond 28 oktober a.s. Nacht van de nacht vieren op de Rodenburghoeve.
Zie bijgaand persbericht, dat uitgegaan is naar diverse kranten.
Op de avond zelf kunnen we wat hulp gebruiken zoals bij
– ontvangst bezoekers
– koffie/thee/koek uitventen
– meubilair neerzetten en weer opruimen
– olielampen vullen en plaatsen
– bezoekers begeleiden naar telescopen.
Heb je zin om mee te helpen en ben je in de gelegenheid, laat het weten aan Anemoon (harli025@gmail .com).
Geef deze activiteit ook door aan familie, vrienden en kennissen.
Ook zeer geschikt voor belangstellende jeugd is eerder gebleken.
Hartelijke groet,

Jaap.

Jaap van Harlingen

Uitweg 30
1562GB Krommenie
tel. 075 6403850
Het persbericht staat elders op deze pagina
Sonja van Wijnen/11 oktober 2023

NACHT VAN DE NACHT OP DE RODENBURGHOEVE ZATERDAG 28 OKTOBER 2023

PERSBERICHT

Ervaar hoe het is als massaal de lichten worden gedoofd tijdens de Nacht van de Nacht, doet u ook mee? Kijk op www.Nachtvandenacht.nl/lichtuit. De Nacht van de Nacht wordt jaarlijks georganiseerd door de Natuur en Milieufederaties in Nederland en in Krommenie wordt dit gevierd op de Rodenburghoeve, Busch en Dam 22, Uitgeest/Krommeniedijk, met lezingen, een informatiestand over astronomie en sterrenkijken door telescopen. De avond wordt georganiseerd door de Vrijwilligersgroep de Crommenije in samenwerking met Sterrenwacht Vesta met interessante lezingen. De inloop is vanaf 18.30 uur in de kantine met een kleine expositie, hierna gaat de avond beginnen tussen de hooibalen van Boerderijcamping de Rodenburghoeve. Om 19.00 uur start Mark Kristel  met een uiteenzetting over de activiteiten van de Sterrenwacht Vesta. Sidney Strangmann volgt hem op met een lezing “Hoe beginnen met amateurastronomie” en “exoplaneten voor en door amateurs”. Op zaterdag (en zondag) is er een gedeeltelijke maansverduistering waar te nemen, het lijkt dan alsof iemand een hapje uit de maan heeft genomen en Maarten Breggeman zal hier uitgebreid aandacht aan besteden in zijn lezing “De Maan, met extra aandacht voor gedeeltelijke maansverduistering”.  Tot besluit van zijn lezing is er de mogelijkheid dit met eigen ogen waar te nemen tot ongeveer 22.00 uur, de aanwezigen lopen daarvoor naar een donker gedeelte van de Uitgeesterbroekpolder (sfeervol verlicht met olielampen), hier staan een aantal telescopen opgesteld.

Locatie: Camping Rodenburghoeve, Busch en Dam 22, Uitgeest/Krommeniedijk. Tijdstip: 18.30 – 22.00 uur. Gratis toegang (bijdrage wordt op prijs gesteld), consumpties tegen contante betaling.

Oproep werkochtend Ham en Crommenije 12 oktober 2023

Beste natuurwerkers,

Op 14 september hebben we onder ideale weersomstandigheden een start kunnen maken met de werkochtenden langs de oevers van de Crommenije.

Onder leiding van Tim Weij hebben we met een minimale bezetting een maximale prestatie geleverd. Voordat we bij Anemoon konden aanschuiven voor de soep en broodjes, lag het gehele gemaaide terrein er keurig aangeharkt bij.

Donderdag 12 oktober staat alweer de volgende werkochtend op het programma. We starten natuurlijk op het bekende tijdstip t.w. 8.30 uur met koffie/thee/koek op de Rodenburghoeve.Laat aan Anemoon (harli025@gmail.com)weten of we op je kunnen rekenen. Laat daarbij ook weten of je blijft tot bij de lunch.

Hartelijke groet,
Jaap van Harlingen

 

#Krommenie #krommenieerwoudpolder #SBB #Staatsbosbeheer #kwp #stichtingkrommenieerwoudpolder #werkgroepHamenCrommenije

 

 

Oproep werkochtend Ham en Crommenije 14 september 2023

Na de werkochtend bij de Noorderham zaterdag 2 september, houden we op donderdag 14 september a.s. onze eerste werkochtend van het seizoen in de oeverlanden van de Crommenije. We hopen op een flink aantal deelnemers.

Zoals gewoonlijk starten we om 8.30 uur op de Rodenburghoeve met koffie/thee/koek.
Rond 11.00 “schafttijd” in het veld.
Om 13.00 uur afsluiting met soep en broodjes.

Wil je aan Anemoon (harli025@gmail.com) doorgeven of we op je kunnen rekenen?

Hartelijke groet,
Jaap van Harlingen

 

#Krommenie #krommenieerwoudpolder #SBB #Staatsbosbeheer #kwp #stichtingkrommenieerwoudpolder #werkgroep Ham en Crommenije

 

Planning werkochtenden en evenementen – werkgroep Ham en Crommenije

Hierbij een overzicht van de data van werkochtenden en evenementen, voor zover nu bekend, in de Oeverlanden van de Crommenije (start Rodenburghoeve) en op landje C169 (Start Uitweg 30):

Crommenije:

14 september 2023
12 oktober 2023
28 oktober Nacht van de nacht op de Rodenburghoeve
9 november 2023
14 december 2023
11 januari 2024
8 februari 2024
7 maart 2024

Voor alle data ontvangen jullie nog een aparte oproep.

C169

4 november Natuurwerkdag

Inschrijving hiervoor moet gebeuren via de landelijke site. Hierover ontvangen jullie binnenkort bericht..

Noteer alle  data alvast in je agenda.

Nog deze week ontvangen jullie een oproep voor 14 september a.s. en informatie over de Natuurwerkdag op 4 november.

 

Jaap van Harlingen/Sonja van Wijnen

5 september 2023

#Krommenie #krommenieerwoudpolder #SBB #Staatsbosbeheer #kwp #stichtingkrommenieerwoudpolder #werkgroep Ham en Crommenije

 

Verslag werkochtend van de werkgroep werkgroep Stichting Krommenieër Woudpolder op 2 september 2023

Vandaag een mooie werkochtend met een flinke groep vrijwilligers in de Noorderham. Staatsbosbeheer maait en wij ruimen op. Na de koffie/thee in het kerkje van Krommeniedijk op weg naar de Noorderham. Door de vele regen van de laatste tijd was het best nat en af en toe zwaar lopen. Edwin Kapitein van SBB zette de grote lijnen uit en gingen wij los op het riet. Het weer werkte mee en konden we alle gemaaide plekken goed aanpakken. Om 9 uur begonnen en tussendoor een water-en koffiepauze waren we rond half 1 klaar. Het was weer een geslaagde en gezellige werkochtend. Dank aan de vrijwilligers!

 

Rups van de Pijlstaartvlinder

 

Noordse Woelmuis

 

 

Han Klooster/2 september 2023

#Krommenie #krommenieerwoudpolder #SBB #Staatsbosbeheer #kwp #stichtingkrommenieerwoudpolder #werkgroep stichting Krommenieer Woudpolder

 

Nacht van de vleermuis op de Rodenburghoeve 26 augustus 2023

Eigenlijk is het het weekend van de vleermuis. De nacht van de vleermuis wordt ieder jaar gevierd in het laatste (volledige) weekend van augustus, zoals valt te lezen op www.nachtvandevleermuis.nl . Dit jaar valt het dus op 25, 26 en 27 augustus 2023. De vrijwilligersgroep “de Crommenije”  heeft 26 augustus uitgekozen om hier aandacht aan te besteden.

 

In de stal van de biologisch dynamische veehouderij annex minicamping De Rodenburghoeve zijn strobalen en stoelen neergezet voor de lezing van Jan Boshamer, dé vleermuiskenner bij uitstek. Er is een goede opkomst van ongeveer 45 personen waaronder een aantal kinderen.

 

 

Na de inleiding van Jaap van Harlingen waarin hij memoreert dat de vrijwilligersgroep de Crommenije niet alleen een aantal educatieve momenten per jaar verzorgt maar ook werkzaamheden in de polder verricht,  neemt Jan Boshamer het woord en vertelt een boeiend verhaal over het leven van de vleermuis, tussendoor is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen door jong en oud. Jan neemt de grootoorvleermuis als eerste voorbeeld. De naam zegt het al, hij is herkenbaar aan zijn grote oren die wel 4 cm lang kunnen worden. De grootoorvleermuis kan wel 35 jaar worden. Net als andere vleermuizen doen ze nuttig werk door het jagen op insecten zoals bijvoorbeeld muggen en nachtvlinders.  Jan vervolgt zijn verhaal met allerlei weetjes over de vleermuizen. Die variëren van het bestaan van de vleermuizen in het algemeen, er zijn fossielen bekend van 65 miljoen jaar oud, tot het feit dat vleermuizen de enige zoogdieren zijn die kunnen vliegen. Ook hebben ze een bijzonder eigenschap dat ze ultrasone geluidsgolven uitzenden om een object te kunnen waarnemen. Hoe kleiner de vleermuis is, hoe hoger het geluid is dat ze produceren. Uit de echo die vervolgens terugkomt kunnen ze een geluidsbeeld produceren.

Er zijn vleermuizen die altijd in Nederland blijven en er zijn vleermuizen die door Europa trekken zoals bijvoorbeeld de ruige dwergvleermuis. Zij worden waargenomen van Estland tot bijvoorbeeld Engeland, waarbij ze dus de Noordzee oversteken. Dit doen ze in 4 á 5 uur, en dat voor een beestje van slechts 7 gram! De vleermuizen die in Nederland blijven zoeken een overwinteringsplaats. Immers er zijn dan geen insecten meer en door te overwinteren kunnen ze hun lichaamstemperatuur en hartslag verlagen om zodoende weinig energie te verbruiken. Jan nodigt iedereen daarom uit om een vleermuiskast te plaatsen.

2023 is uitgeroepen tot het jaar van de meervleermuis

Via de website www.meervleermuis.nl kun je doorklikken en kijkje nemen in het leven van de meervleermuis of klik rechtstreeks op de volgende link: www.meervleermuis.nl/kijk-live

Na de lezing is het wachten op de duisternis zodat de aanwezigen de vleermuizen kunnen gaan zoeken. De tijd wordt gebruikt voor een kopje koffie/thee of limonade en ook is er tijd voor de andere dieren op het erf zoals een kalfje.

 

Eindelijk is het dan zover, de batdetectoren worden uitgedeeld en de aanwezigen delen zich op in groepjes. In de schuur achterop het erf kon men de vleermuizen het beste waarnemen. Het waarnemen gebeurt door de batdetector het geluid van de vleermuis op te laten vangen. De vleermuis zend ultrasone geluiden uit, die zijn voor ons niet hoorbaar, maar de batdetector zet het om in geluid die we wel kunnen horen. Op die manier is het mogelijk er achter te komen welke vleermuis het is.

Langzaam wordt het vervolgens weer rustig op het erf, de belangstellenden gaan tevreden huiswaarts. Om circa 22.00 uur wordt de avond definitief afgesloten, men kan spreken van een geslaagde avond, het was droog, de lezing was uitstekend, en de vleermuizen lieten zich van hun beste kant zien.

Sonja van Wijnen/28 augustus 2023