Update Planning werkochtenden en evenementen – werkgroep Ham en Crommenije

Het werkseizoen kent nog twee werkochtenden, dit zijn gewijzigde data:

Donderdag 29 februari 2024 (i.p.v. 8 februari)
Zaterdag 16 maart 2024 (i.p.v. 14 maart)

De werkzaamheden vinden plaats in de oeverlanden van de Crommenije (start op de Rodenburghoeve) van 8.30 tot ongeveer 12.00 uur (met lunch).

Hiervoor hebben wij uiteraard weer vrijwilligers nodig en een aankondiging als ook een oproep zal nog volgen.

———————————————————————————————————————————

Ook worden er weer activiteiten op de Rodenburghoeve georganiseerd:

Zaterdag 24 augustus Nacht van de Vleermuis
Zaterdag 26 oktober Nacht van de Nacht

Dit zijn leuke activiteiten om bij te wonen. Wil je wat doen, maar lijkt het werk in de oeverlanden je niets kom dan bij deze activiteiten assisteren. Ook hiervoor volgt nog een aankondiging en een oproep.

Jaap van Harlingen/Sonja van Wijnen
23 januari 2024

 

 

Verslag werkochtend van de werkgroep Ham en Crommenije op 11 januari 2024

Het was even doorzetten om erop uit te gaan met minus 5 graden Celsius maar uiteindelijk buiten en goed aangekleed was het goed te doen. Op naar de Rodenburghoeve voor de koffie en koek vooraf waarna we terug moesten fietsen of lopen naar het bruggetje bij het Tolhuis. Aan de oevers van de Crommenije was een flink stuk gemaaid rekening houdend met het feit dat het werken met droog materiaal op een bevroren ondergrond een stuk lichter zou zijn.

En dat was ook zo, met zo’n 14 personen is er een groot stuk rietvrij gemaakt en het geharkte riet werd aan de zijkant opgestapeld

Ondertussen is er ook tijd voor de koffie en een blik op ijs van de Crommenije met zowaar een enkele schaatser

Na de koffiepauze werd er nog even flink doorgewerkt.

 

Rond 12 uur was het werk gedaan en was het tijd voor de lunch, als altijd weer uitstekend verzorgd.

Sonja van Wijnen/12 januari 2024

Oproep werkochtend werkgroep Ham en Crommenije voor donderdag 11 januari 2024

Het jaar 2023 loopt al bijna ten einde. We maken alweer plannen voor het volgende jaar. Onze volgende werkochtend staat gepland voor donderdag 11 januari 2024.

Laat Anemoon (harli025@gmail.com) weten of we jouw naam bij mogen schrijven op de lijst, we beginnen om 8.30 uur op de Rodenburghoeve en eindigen ook weer op de Rodenburghoeve met een lunch, uiteraard zal de koffiepauze niet ontbreken

Sonja/27 december 2023

Oproep werkochtend van Werkgroep Ham en Crommenije 14 december 2023

Op onze werkochtend van 9/11 jl. hadden we enorm geluk met het weer. In het zonnetje hebben we in korte tijd veel werk verzet. Voor donderdag 14 december a.s. staat onze volgende werkochtend op het programma. Wie weet hebben we dan weer geluk. Licht vriezend weer met een mild winterzonnetje zou zo gek nog niet zijn. Het programma verloopt zoals gewoonlijk.

Start 8.30 koffie/thee/koek. 10.30 schaft
tegen 13.00 soep/broodjes

Wil je aan Anemoon (harli 025@gmail.com) doorgeven of we op je kunnen rekenen?

Hartelijke groet,
Jaap

 

Sonja/1 december 2023

Natuurwerkdag 2023

De natuurwerkdag 2023 heeft ook landelijk gezien weer veel aandacht gehad!

12.204 deelnemers uit heel Nederland hebben deelgenomen aan in totaal 546 klussen. Onze klus in Krommenie was op Landje C169 aan de Uitweg, de enige klus in Noord-Holland die helemaal volgeboekt was. De dag ervoor was het gebied helemaal gemaaid waarbij er gebruik gemaakt was van een rietbinder. Op weg naar de startlocatie zag het er naar uit dat dit een enorme klus zou worden. Maar gelukkig was er eerst de koffie en uitleg over de werkzaamheden en de ARBO regels door Jaap van Harlingen.

 

Hierna gingen alle deelnemers gezamenlijk op weg naar het Landje C169, het bleek al snel dat het lopen over het land ontzettend zwaar was, het had heel veel geregend waardoor je laarzen snel in de modderige gras bleven steken. Men liet zich hierdoor niet ontmoedigen en al snel was iedereen hard aan het werk, een deel van het riet mocht aan de kleine sloot, het overgrote gedeelte moest aan de kant van de grote sloot gebracht worden om zodoende geen overlast te bezorgen voor de schapen als het in het kleine slootje waait. Hierbij bleek het grote voordeel van het gebruik van een rietbinder. Het was veel makkelijker om het riet te verplaatsen omdat het in bossen was gebonden, het werk vlotte dan ook bijzonder snel.

 

 

Ook werd er achterin het landje een hoop riet verzameld om een rietberg te vormen voor de bergeenden die hier in het voorjaar altijd verschijnen.

Tegen de tijd dat er een pauze ingelast zou gaan worden bleek echter dat er een flink regenfront aan zat te komen waardoor er besloten werd om nog even door te werken en het riet harken af te ronden maar het uitsteken van de boompjes achterwege te laten. Op het laatste moment is er nog een foto van een Noordse woelmuis genomen, het is wel een zoekplaatje!

 

 

Het werd een vroege lunch met lekkere broodjes en soep als altijd weer uitstekend verzorgd door Anemoon van Harlingen.

 

 

 

Sonja van Wijnen/8 november 2023

 

Oer IJ en Crommenije

In publicaties over Oer IJ en Crommenije worden beide nogal eens met elkaar verward. Vaak doen zich de volgende vragen voor:

  • Was het Oer IJ hetzelfde als de Crommenije?
  • Was de Crommenije een onderdeel van het Oer IJ?

Het antwoord op beide vragen is: Nee.

Bijgaand artikel van Bart Korf, geplaatst in het tijdschrift “Tussen Duin & Dijk” 2/2023, geeft een uitstekende beschrijving van de geschiedenis van het Oer IJ. Opvallend is al dat de Crommenije in het hele artikel niet wordt genoemd.

Het Oer IJ valt in een bepaalde periode van haar geschiedenis te beschouwen als een noordelijke tak van de Rijn, die bij Castricum in zee uitmondde. Op de beide kaartjes van blz. 9 zien we het verloop van het Oer IJ als een blauwe kronkelende lijn. Rond 250 v. Chr. slibde de monding bij Castricum dicht en hield het Oer IJ op te bestaan.

Op blz. 9 schetst Kalf de ontwikkeling in onze streken vanaf 1000 na Chr. Het ontstaan van van de Crommenije als verbinding tussen Schermer en het IJ (Wijkermeer) hoort in die periode thuis.

Zijn er nog sporen van het Oer IJ in onze omgeving te herkennen? Zeker wel.

Op het kaartje van blz. 9 zien we kronkelende kreken vanuit het paarsgekleurde veengebied in verbinding staan met het Oer IJ. Zwarte pijltjes geven aan hoe bij eb en vloed het water van het Oer IJ de kreken in en uit stroomde.

Door een latere ontwikkeling zijn deze kreken als zandige ruggen in het landschap herkenbaar geworden. De nieuwbouwwijk “Kreekrijk” bij Assendelft dankt zijn naam aan de kreek die centraal op het kaartje van blz. 8 oostelijk van het Oer IJ herkenbaar is.

Jaap van Harlingen

 

Sporen van het Oer-IJ_Tussen Duin en Dijk 2023 2

Verslag Nacht van de Nacht op de Rodenburghoeve

De Natuur en milieufederaties organiseren ieder jaar Nacht van de Nacht waarbij het de bedoeling is zoveel mogelijk het licht uit te doen. De werkgroep Crommenije greep ook dit jaar de kans om dit te combineren met een avond op de Rodenburghoeve en heeft op 28 oktober 2023 zo’n 35 mensen mogen begroeten waaronder een aantal kinderen.

In de kantine was een kleine expositie ingericht en in de stallen, onder toeziend oog van het aanwezige vee, hebben Sidney Strangmann en Maarten Breggeman een drietal lezingen gegeven; Hoe te beginnen met amateurastronomie, Exoplaneten voor en door amateurs en De maan, met extra aandacht voor gedeeltelijke maansverduistering. Ook werd er door Mark Kristel aandacht besteed aan de activiteiten van de Sterrenwacht Vesta.

 

 

Na het luistergedeelte was er tijd voor een korte pauze en het nuttigen van een consumptie. Het plan was om na de lezingen gebruik te gaan maken van de aanwezige telescopen om ook de maansverduistering te bekijken maar omdat de bewolking steeds dichter werd hebben de aanwezigen dit tussendoor gedaan.

Tot slot was er nog de wandeling langs het lint met de brandende olielampjes de polder, dit gaf een beetje een beeld hoe het zou zijn als het licht echt helemaal uit is. Ondanks de bewolkte hemel kon de vrijwilligersgroep Crommenije en de Sterrenwacht Vesta spreken van een geslaagde avond; de belangstelling en het plezier op de avond was duidelijk aanwezig en de regen bleef gelukkig uit.

Sonja van Wijnen/2 november 2023

 

Oproep werkochtend Ham en Crommenije 9 november 2023

Het zijn drukke tijden. Voor Nacht van de Nacht op de Rodenburghoeve zaterdag 28/10) hebben we inmiddels voldoende personeel. Natuurlijk ben je ook, samen met familie, vrienden en kennissen, van harte welkom.

De Natuurdag op C169 (zaterdag 4/11) loopt ook al aardig vol (nog maar 3 plaatsen over).

De werkochtend in de oeverlanden van de Crommenije op donderdag 9 november a.s. vraagt nu al onze aandacht.

 Door omstandigheden ging de vorige werkochtend helaas niet door. We hebben enige achterstand opgelopen. We hopen daarom op een flinke aanmelding.

Datum: donderdag 9 november.
Start 8.30 (koffie/thee/koek) op de Rodenburghoeve.
11.00 uur schaft in het veld.
Rond 13.00 uur soep en broodjes.

Wil je aan Anemoon (harli025@gmail.com) melden of we op je kunnen rekenen?

Hartelijke groet,

Jaap.

Sonja/27 oktober 2023

September 2023 “Onderhoud Landje C169 nu en in de toekomst”

In oktober 2003 is een groepje bewoners van de Uitweg te Krommenie van start gegaan met het onderhoud van een perceel rietland, eigendom van gemeente Zaanstad.

Bijgaande correspondentie geeft een indruk van de omstandigheden ten tijde van de start van de werkzaamheden. Een kaart van een vegetatiekartering, in 2006 uitgevoerd door Rein Leguijt, toont de vegetatie op dat moment. Doordat leden van de werkgroep cursussen volgden kon al snel het maaiwerk door de eigen leden worden uitgevoerd. Zo zijn we er in de afgelopen bijna 20 jaar in geslaagd verbossing van het perceel tegen te gaan.

Wijziging maaibeleid
Er is  in die tijd echter wel wat veranderd. De 60-jarigen van toen zijn inmiddels de 80 gepasseerd. Regelgeving m.b.t. ARBO is ook voor vrijwilligers steeds strenger geworden.

Dit heeft, na overleg met de gemeente, ertoe geleid dat het maaiwerk met grote machines niet langer door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Wel zullen z.g. bosmaaiers nog gebruikt worden door leden van de werkgroep, die daarvoor een cursus hebben gevolgd.

Afvoer maaisel
We hopen dat het terrein zich zal ontwikkelen tot het zeldzame veenmosrietland. Daarvoor is het noodzakelijk dat met het maaisel voedingsstoffen uit het terrein worden verwijderd. C169 is een eiland met moerasbodem, waardoor dat technisch niet mogelijk is. Het maaisel werd door de werkgroep op hopen gebracht, die helaas elk jaar hoger werden. Landschappelijk in de winter niet fraai. Om die reden leggen we het de laatste jaren op de randen. In het centrale deel leggen we echter 1 hoop aan. Deze blijkt elk voorjaar een favoriete broedplaats te zijn voor bergeenden.

Bramen en zaailingen van bomen
Door Corona hebben we enkele jaren onvoldoende onderhoud kunnen plegen. Daardoor hebben bramen en jonge boompjes hun kansen gegrepen. Door Landschap Noord-Holland worden met speciale apparatuur 3 x per jaar de aanwezige bramen gemaaid. Het is de bedoeling dat het ook komende jaren gebeurt.

Verwijderen bomen
Bomen, zoals berken en elzen zaaien zich in een moeras vaak massaal uit. Enkele jaren geleden hebben we in het kader van de actie “Meer bomen nu” meer dan 700 jonge boompjes kunnen “oogsten”.

C169 ligt in een beschermd gebied voor weidevogels. Bomen, die een uitkijkpost kunnen vormen voor roofvogels, passen daarin niet. Twee grote berken zijn door storm Poly geveld. Ze zullen dit najaar met alle andere aanwezige berken worden verwijderd. Wat blijven staan zijn een wilde appel en een krentenboompje nabij de Uitweg

Overjarig riet
Afgelopen jaren lieten we op het westelijk deel van het terrein het riet zo’n 5 jaren staan. In de hoop dat het een broedplaats zou kunnen vormen voor rietvogels, misschien zelf blauwborsten.

Komende jaren zal echter het gehele terrein worden gemaaid in de strijd tegen bramen en zaailingen. Ook zal 3 keer per jaar extra gemaaid worden op plaatsen waar bramen de kop op blijven steken.

Bijdrage van de werkgroep
Het afvoeren van het maaisel naar de randen blijft de grootste taak voor de werkgroep. Daarnaast zal het van de ontwikkeling van de vegetatie afhangen of aanvullend beheer noodzakelijk zal zijn.

Planning beheer in 2023
Het beheer wordt uitgevoerd door Landschap Noord-Holland (LNH)/Natuurlijke zaken.

In augustus is een begin gemaakt met het wegmaaien van bramen. Dat zal op 22 september worden herhaald.

Vrijdag 3 november wordt het gehele terrein met 2 rietbinders gemaaid. Teven zullen de bramen dan voor de derde keer bestreden worden.

Op zaterdag 4 november gaan we tijdens de landelijke natuurwerkdag het gemaaide riet naar de randen verplaatsen. Omdat er gemaaid is met rietbinders zal dat werk lichter zijn dan we in het verleden gewend waren

Bomenploeg
Als het gehele terrein gemaaid is zal duidelijk zijn hoe we de bomen kunnen verwijderen. We streven ernaar geen stronken in het terrein achter te laten, omdat die in volgende jaren een obstakel kunnen vormen tijdens het maaiwerk. Hiervoor zijn verschillende technieken mogelijk, die we dan pas “in het werk” kunnen bekijken.

We zullen dan natuurlijk een beroep doen op onze leden die in het bezit zijn van een geldig certificaat “Motorkettingzaag”. Ook is er dan hulp nodig voor het knippen van takken, het wegdragen van hout e.d.

Jaap van Harlingen/september 2023

C169_Buurtgenoten_email 8 oktober 2004
C169_Werkgroep_ email 8 oktober 2004
C169_inventarisatie Bart Korf_1975
C169_Inventarisatie Rein Leguijt_2006