Verslag van de eerste werkochtend

Naar aanleiding van onze oproep via mail en Facebook hadden zich 16 mensen aangemeld om mee te helpen met het verwijderen van boompjes in de rietlanden langs de Noorderham.

We verzamelden ons in het Fort Krommeniedijk in overleg met Jaap van Harlingen van Landschap Noord-Holland. Jaap heeft een korte inleiding gegeven waarna Han Nool tekst en uitleg gaf over het doel van de stichting en deze ochtend. Het is een samenwerkingsverband met Staatsbosbeheer (toezichthouder en leverancier van het benodigde materieel) en de gemeente Zaanstad. Wij verrichten deze werkzaamheden omdat er onvoldoende mankracht is bij genoemde partijen.

Na de tekst en uitleg werden we in 2 groepen verdeeld die ieder een bepaald deel van de rietlanden voor zijn rekening nam. We hadden het geluk dat het mooi weer was en daardoor de stemming er in bleef ondanks het zware werk dat verzet moest worden.

We hebben veel kunnen doen. Jochem Rikse van Staatsbosbeheer was zeer tevreden met hetgeen we gedaan hebben. In het najaar willen wij verder gaan met onze werkzaamheden om de rietlanden verder schoon te krijgen. Buiten het verwijderen van de boompjes moet er natuurlijk nog meer gedaan worden maar dit zal steeds in samenspraak met Staatsbosbeheer en de gemeente Zaanstad worden uitgevoerd.

Uitnodiging van Staatsbosbeheer 23 maart

Vogeltellingen in de winter en in het broedseizoen zijn van belang om de ontwikkelingen van de vogelstand te kunnen volgen. Soms kan met de resultaten van deze tellingen het natuurbeleid worden bijgesteld.

Over dit onderwerp houden Staatsbosbeheer, de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” en Sovon Vogelonderzoek Nederland binnenkort een speciale avondbijeenkomst. Met informatie, die u altijd al wilde weten!

De avond is niet alleen bedoeld voor leden van onze vogelbeschermingswacht, maar ook voor vrijwillige natuurwerkers, gidsen, weidevogel- en natuurbeschermers en andere geïnteresseerden.

De uitermate interessante avondbijeenkomst wordt gehouden:

  • op maandag 23 maart a.s.
  • in De Poelboerderij, Veerdijk 106, 1531 MB Wormer
  • aanvang: 20.00 uur

De koffie staat klaar!

Voor meer informatie, zie Wat u altijd al over tellingen wilde weten.

Oprichting

In aanwezigheid van mevrouw Valk, de heer Langewis en de heer Nool is de akte van oprichting van Stichting Krommenieër Woudpolder getekend. De stichting heeft mede ten doel het beschermen van de natuur en het culturele erfgoed van de Krommenieër Woudpolder.