Presentatie 14 april 2016

Beste mensen,

Op 14 april 2016 heeft het stichtingsbestuur een bijeenkomst georganiseerd in De Pelikaan.
De zaal was goed gevuld en er was voldoende discussie over de onderwerpen.

Onze presentatie geeft een overzicht van wat wij het afgelopen jaar gedaan hebben en wat wij voor de toekomst willen realiseren.

De stichting heeft zich gerealiseerd dat wij ons doelen moeten stellen die over meerdere jaren verspreid worden. Denk hierbij aan het verbeteren van de polder naar zijn oorspronkelijke staat. Wij concentreren ons voorlopig op de polder tussen Krommenie en Krommeniedijk.

In overleg met onze partners, pachters, gemeente Zaanstad en Landschap Noord-Holland zijn wij tot de conclusie gekomen dat de polder wel wat ondersteuning kan gebruiken.

Onze financiële positie is mede het gevolg dat we geen kosten voor het opmaken van de statuten behoefde te betalen aan notaris van Baal en een schenking van de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”.
Wij hopen dat we het komende jaar wat meer donateurs aan ons kunnen binden voor de stichting.

Wij willen ook een werkgroep oprichten die arbeid willen verrichten ter verbetering van de polder. Hierbij denken wij aan personen die doordeweeks tijd hebben en/of die alleen op zaterdag beschikbaar zijn. U wordt hier binnenkort over geïnformeerd.

Jaap van Harlingen heeft een presentatie gehouden over het beheren van de Krommenieër Woudpolder. Hij heeft laten zien dat wanneer we niets doen dat de polder dan uiteindelijk uit een veenbos zal bestaan. Tevens heeft hij verteld over het OER-IJ.

Het Landschap Noord-Holland organiseert op 18 juni 2016 een algemene cursus voor het beheer in onze polder. Deze cursus is voor maximaal 18 personen toegankelijk. U krijgt hier binnen kort bericht over.

De gemeente Zaanstad gaat het gebied van de Noorderham herinrichten. Op de tekening van
dit gebied staat in het verlengde van de Glennstraat een dam getekend met een duiker. Als dit wordt gerealiseerd dan vragen wij ons af waarom moet er een fietspad aangelegd worden in de polder.

Tevens is Landschap Noord-Holland met een onderzoek bezich om te kijken hoe de Kievit pullen zich ontwikkelen in een droog of nat gebied. Waar vinden deze de meeste insecten. In onze polder zijn twee gebieden aangewezen die als referentie dienen en waar gecontroleerd wordt hoe de jongen zich ontwikkelen.
Met vriendelijke groet,

Bestuur van de Stichting Krommenieër Woudpolder

Presentatie 14 april 2016 (PDF)

Verslag 14 april 2016 (PDF)

Zie jij wat ik zie? Hoor jij wat ik hoor…?

Beleef de natuur tijdens een spannende nachtexcursie

Op zaterdag 23 april a.s. organiseert IVN Afdeling Midden Kennemerland in samenwerking met Camping Geversduin een spannende excursie voor volwassenen en kinderen in en om de camping. Edwin Kapitein neemt jullie mee in het donker en leert jullie te ervaren hoe de nacht leeft en beweegt.

Zodra onze ogen gewend zijn aan de duisternis, kunnen we hele bijzondere ontmoetingen hebben met bewoners van de nacht. Sluipend door de nacht zal hij mooie verhalen vertellen over de vleermuizen, uilen, nachtvogels, maar ook over padden en kikkers. Met een beetje geluk krijgen we onderweg een concert te horen van de nachtegaal en de rugstreeppadden.

Dit is een excursie zonder verlichting, maar met spannende waarnemingen! Dus, laat je zaklamp maar thuis, trek warme, onopvallende en geluidsloze kleding aan.

Je kunt je aanmelden voor deze excursie bij de receptie van Duincamping Geversduin, Beverwijkerstraatweg 205, Castricum (info@campinggeversduin.nl onder vermelding van de excursie). We vertrekken om 20.30 uur vanaf de receptie. Kosten zijn 4 euro voor volwassenen, 2 euro voor kinderen. Graag gepast geld meenemen.

Ga je mee op zoek naar de bosuil?

Avondexcursie

Op zaterdag 9 april a.s. organiseert IVN Afdeling Midden Kennemerland in samenwerking met Camping Geversduin een avondexcursie voor volwassenen en kinderen. Onder het motto “Ga je mee op zoek naar de bosuil?”, neemt Arend de Jong jullie graag mee de duinen in.

Tijdens deze excursie gaan we proberen om de bosuil te horen en te zien. Als de meeste vogels slapen, worden de uilen wakker en gaan ze op zoek naar voedsel. Dat doen ze niet alleen, want ook de vleermuizen en de houtsnip worden actief als het donker is. De bosuilen gaan dan op jacht naar eten voor zichzelf of voor hun jongen. Hij probeert zijn prooi te vangen door stilletjes op een tak te gaan zitten en loert naar beneden. Zodra hij iets eetbaars ziet bewegen stort hij zich op zijn prooi.

Als we goed luisteren en kijken, want in het donker zie je meer dan je denkt, komen we vleermuizen tegen en die gaan heel anders te werk. Zij vliegen de hele nacht om met hun echolocaties door de duisternis te horen waar insecten vliegen om deze dan op behendige wijze uit de lucht te vangen. Als het weer meezit kunnen we op deze avond vleermuizen opsporen met een speciale ‘batdetector’. Trek onopvallende, warme kleding aan en zorg dat de kleding niet te veel lawaai maakt, want dat verstoort de dieren. Een zaklamp mag mee, maar alleen aan op advies van de gids.

Je kunt je aanmelden voor deze excursie bij de receptie van Camping Geversduin, Beverwijkerstraatweg 205, Castricum (info@campinggeversduin.nl onder vermelding van de excursie). We vertrekken om 20.30 uur vanaf de receptie. Kosten zijn 4 euro voor volwassenen, 2 euro voor kinderen. Graag gepast geld meenemen.

Ontdek de Krommenieërwoudpolder, het mooiste weidevogelgebied van Nederland

Fiets excursie zondag 20 maart

Op zondag 20 maart a.s. organiseert IVN Afdeling Midden Kennemerland een fietsexcursie om De Krommenieër Woudpolder. Deze polder ligt op NAP -1,25 meter en behoort tot een van rijkste weidevogelgebieden. Al fietsend rondom dit prachtige veenweidegebied met zijn uitgebreide slotenpatroon en mix van landbouw- en natuurgebied gaat u samen met de natuurgids kijken naar de verschillende weidevogels als kievit, grutto en scholekster. Tevens is er aandacht voor andere grotere en hele kleine bewoners, de kleurrijke beplanting en de geschiedenis van dit gebied.

We verzamelen om 8.30 uur op de parkeerplaats van Recreatieterrein Zwaansmeer aan de Lagendijk in Uitgeest. U kunt op de fiets komen of hier uw auto parkeren en uw fiets van de drager afhalen.

Zorg voor onopvallende, warme, geluidsloze kleding. Het is handig om een verrekijker mee te nemen. De route is ongeveer 9,5 kilometer lang, een aardig fietstochtje en daarom wordt aangeraden om jonge kinderen mee te nemen in een kinderzitje.

De excursie start om 8.45 uur en we verwachten rond 11.00 uur weer terug te zijn. Aanmelden kan via email excursieivnmk@gmail.com onder vermelding van uw naam, aantal personen en telefoonnummer. Kosten zijn 4 euro voor volwassenen, 2 euro voor kinderen. Graag gepast geld meenemen.

Donateurs

Als bestuur willen wij u informeren wat wij zoal gedaan hebben in de afgelopen periode.

Fietspad:

Het bestuur houdt nog steeds de vinger aan de pols voor wat betreft het fietspad langs de Haansloot.

Op 17 januari 2016 ontvingen wij informatie van de projectleider van de gemeente Zaanstad, dat de provincie een degelijke onderbouwing wil zien voordat er subsidie gegeven kan(mag) worden. Het gaat hierbij om het nut, noodzaak en kosten van het aan te leggen fietspad.

Volgens de projectleider zijn er geen plannen om huizen te bouwen op het groen tussen Krommenie en Krommeniedijk. Eerder (2 december 2015) hebben we in het Noord-Hollands Dagblad helaas wat anders  gelezen “Bouwen in het groen ligt weer op tafel”. De komende 10 jaar streeft Zaanstad naar de bouw van 10.000 woningen. Of er voor 2040 nog eens 10.000 extra kunnen worden gebouwd wordt serieus onderzocht.

Ontwikkelingen en natuurbeheer:

Er zijn intensieve contacten met belangrijke partners om het natuurbeheer van de Krommenieër Woudpolder te kunnen realiseren.

Deze partners zijn:

 • Gemeente Zaanstad
 • Staatsbosbeheer(SBB)
 • Landschap Noord-Holland

De contacten hebben geresulteerd in werkzaamheden langs het plas-dras gebied van de Noorderham. Er is veel jonge aanplant van boompjes verwijderd voordat deze tot wasdom kunnen komen. Dit ter voorkoming dat de rietlanden aangetast gaan worden.

Landschap Noord-Holland heeft toegezegd een beheerplan te maken voor de polder tussen Krommenie en Krommeniedijk, met de nadruk op het land C169 en langs de Haansloot in samenwerking met onze stichting.

Er is toegezegd door bovengenoemde organisatie een cursus te organiseren (18 juni 2016 met maximaal 20 deelnemers) over de ecologie en beheer van onze polder, u wordt hierover nog nader geïnformeerd.

Werving:

Wij hebben nu 90 betalende donateurs. Als bestuur zouden wij het op prijs stellen als we meer donateurs aan ons bestand kunnen toevoegen. Dit mede omdat we misschien onkosten moeten gaan maken, b.v. juridische bijstand.

Misschien kunt u buren of familie op onze stichting wijzen. Wij hebben een mooie website waar mensen zich kunnen aanmelden.

U merkt dat ons bestuur op vele terreinen actief is om de polder te behouden en daar waar nodig te verbeteren.

 

Stichting Krommenieër Woudpolder

p/a: Spoetnikstraat 7, 1562BM Krommenie

Rekeningnummer: NL88 RBRB 0917919343

KvKnummer 854899479

e-mailadres: info@krommenieerwoudpolder.nl

www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl

www.facebook.com/groups/stichtingkrommenieerwoudpolder/

Werkochtend vrijdag 13 november

Het weerbericht was niet zo positief, maar de werkochtend verliep geweldig enerzijds het goede weer wat we niet hadden verwacht en anderzijds de werkzaamheden van 9 mensen.

Na de gebruikelijke koffie en koek in het fort togen we naar de rietlanden van de Noorderham met een flink aantal steekschoppen en zagen. In eerste instantie dachten we de klus snel te klaren maar eenmaal in de zeer drassige rietlanden bleken er toch wel heel veel zaailingen te zitten. Om 12.30 uur terug naar het fort en genieten van een heerlijke lunch, ditmaal verzorgd door Yvonne.

Er is deze ochtend hard gewerkt en het resultaat mag er wezen, vrijwel alle boompjes zijn verwijderd. Het is in de toekomst een kwestie van bijhouden, het achterstallig onderhoud is in ieder geval gedaan.

Een ieder die zijn of haar bijdrage geleverd heeft wil ik namens het bestuur hartelijk danken en hopelijk kunnen wij in het voorjaar weer genieten van de aldaar aanwezige rietvogels, zoals de rietgors,rietzanger en de kleine karakiet.

Herhaalde oproep

Op vrijdag 13 november a.s. willen wij in de rietlanden van de Noorderham de laatste boompjes weghalen.

Bij de eerste aankondiging hebben weinig mensen zich aangemeld. We kunnen nog wat meer hulp gebruiken, dan is deze klus geklaard en hebben dit gebied aardig onder controle.

U kunt zich aanmelden bij Han Nool: tel 6284849, e-mail: secretariaat@stichtingkrommenieerwoudpolder.nl.

Programma: 8.30-9.00 ontvangst fort bij Krommeniedijk met koffie en koek, vervolgens naar de Noorderham, we eindigen rond 12.00/12.30 uur met soep en broodjes in het fort.

Ga mee zaterdag 3 oktober en luister naar het wuiven van het riet over het ‘Riettoppad’ in Westzaan

Op zaterdag 3 oktober a.s. organiseert IVN Afdeling Midden Kennemerland een excursie over het Riettoppad (Euverenweg) te Westzaan.

Wandelend over het Riettoppad vertelt onze gids aan de hand het landschap hoe het er 1000 jaar geleden uitzag in de Zaanstreek. Een gedeelte van het pad loopt langs de berm van de A8 en is daardoor zo warm dat je hier zelfs planten uit Zuid-Europa tegen kan komen. De wandeling gaat dwars door het moerasgebied van het Guisveld en via vlonders en bruggetjes kom je bijzondere flora en fauna tegen. Zo is het trilveen al een bijzondere ervaring op zich.

We starten om 10 uur bij de rotonde (N515 en N246) en lopen het pad heen en weer. Er is genoeg te beleven en te vertellen. De wandeling duurt ruim 1,5 uur. Houd rekening met het weer en zorg voor waterdicht schoeisel en warme kleding. Honden zijn niet toegestaan.

Kosten zijn € 3,50 per persoon. Aanmelden kan via email: excursieivnmk@gmail.com onder vermelding van uw naam, aantal personen en telefoonnummer.

Even een voorproefje?

https://www.youtube.com/watch?v=6kZ5qPCwkjs

Natuurwerkdag op
zaterdag 7 november 2015

U heeft altijd al een kijkje willen nemen in het unieke natuurgebied “de Oeverlanden van de Crommenije”?

Dan is dit uw kans om kennis te maken met dit gebied. Op 7 november is de landelijke Natuurwerkdag en kunt zich aanmelden voor werkzaamheden in de Oeverlanden van de Crommenije.

Aanmelding geschiedt alleen via de site www.natuurwerkdag.nl. U klikt op de provincie Noord-Holland en vervolgens zoekt u bij locaties “De Oeverlanden van de Crommenije”. Hier kunt u zich inschrijven. Tevens staat alle informatie vermeld.

Wacht niet te lang met inschrijven, want vol is vol. Wij zien u graag op 7 november!

Welk soort recreatie, en voor wie?

Al sinds 2006 zijn er publicaties geweest waarin gesproken wordt dat er voorzieningen in het noordelijk deel van de Zaanstreek gewenst zijn om aan de toenemende behoefte aan recreatie mogelijkheden te vergroten.

De vraag rijst natuurlijk welk soort recreatie en voor wie.

Vanwege de vele waterlopen is waterrecreatie voor de hand liggend.
De mogelijkheden om kanoroutes te volgen zijn gerealiseerd, ook voor het vissen en het schaatsen (als er voldoende ijs ligt) behoren tot de mogelijkheden waarbij geen schade aan het polder gebeuren wordt toegebracht.
Wel een probleem is het gebruik van het water door te snel varende boten.

De aanwezige doorgaande wandelroutes gaan nu langs de polder, evenals de doorgaande fietsroutes.
Aan die wandel- en fietsroutes rond de polder valt wel het nodige te verbeteren.
Behoefte bestaat er aan verbetering van de routes naar en van de omgeving van deze polder, de brug over de Nauernasche Vaart (Veerbrug) is te smal, en de zelfbedieningspont in de Nauernasche Vaart is alleen in het zomerseizoen beschikbaar.
Toeristische toegang tot het gebied rond de polder is verder eigenlijk alleen mogelijk via Busch (weg tussen de Provinciale weg en de Westdijk), een (te) smalle weg als toeristische route.

Buiten dat het bijzondere van deze polder beter vanaf de zijkanten bekeken kan worden is de recreatieve infrastructuur van dien aard dat eerst eens goed bekeken zou moeten worden welke voorzieningen nuttig en gewenst zijn voor er nieuwe zaken worden toegevoegd.

Het eerder voorgestelde “Boerenlandpad” was ook maar een deel van het jaar te gebruiken en het pad gaf géén aansluiting op al bestaande doorgaande wandelroutes.
Daarom is van dit “Boerenlandpad” plan af gezien en is vervangen met plannen voor voorzieningen langs het water aan de rand van de polder, dat het hele jaar toegankelijk zal zijn voor een breed publiek.
Er bestaat de vrees dat de aanleg van een (onnodig) fietspad de eerste stap naar een verdere openstelling van de polder wordt. In de recente visie op het Rosariumgebied wordt de mogelijkheid gegeven het “buitengebied” verder te ontsluiten.

Wat zou er op korte termijn te verwezenlijk zijn voor de lokale bevolking, als de regionale recreatie geen reële behoefte blijkt te zijn:

Voor de wandelaars:

 • Rond de Waterjuffer:
  • Zet het verharde pad dat nu langs de Vlusch loopt voort langs de waterkant bij de Waterjuffer tot aan de flat bij de Kervelstraat. Daar kan men dan oversteken en door het groen achter het zwembad weer terug lopen naar de Waterjuffer of doorlopen naar het Rosariumpark.
  • Langs de Haansloot staan al een aantal bankjes en er is het hele jaar door (ook tijdens het broedseizoen) gelegenheid de polder te bekijken.
  • Een voorhoging langs het water zou een mogelijkheid zijn om (ook in het broedseizoen) het leven in de polder te bekijken.
 • Langs de Westdijk:
  • De Krommeniese wandelaars hebben nu de mogelijkheid een rondje te maken, via Krommeniedijk óf rond de Ham.

Voor de fietsers:

 • In Assendelft West is een fietspad in voorbereiding, dat eindigt bij Busch en Dam. Door een fietspad langs de Busch in Krommenie ( langs het sportpark) aan te leggen kan een betere (doorgaande) verbinding met de Westdijk (fietspad) worden verwezenlijkt. Het enige vrij liggende fietspad op de noord-zuid route door Krommenie is langs de Provinciale weg, bij het treinstation kan men, via een vrij fietspad naar de Krommenieërpolder fietsen.
 • Via het fietspad langs de Zilverschoonlaan, Glennstraat en Shepardstraat kan men eenvoudig naar de Westdijk komen. Door deze route te kiezen zie je ook meer van de natuur langs de Ham.
 • In het overzicht van het regionaal Netwerk Fiets Zaanstad is ook een alternatieve route opgenomen n.l. via Padlaan, Zuiderhoofdstraat, Kerkplein, Heiligeweg en dan naar de Rosariumlaan.

De verwachting is dan ook dat in plaats van het openbreken van de polder gezocht moet worden naar verbetering van de bestaande mogelijkheden.
Dit kan o.a. door een aantal uitkijkplatforms langs de polder te plaatsen van waar men op een geringe verhoging over (maar buiten) de polder het hele jaar door het leven in de polder kan bekijken zonder die aan te tasten.

De stelling van de Gemeente Zaanstad dat veel bewoners (uit Krommenie of uit Zaanstad?) behoefte zouden hebben aan meer mogelijkheden om te recreëren in de Krommenieërpolder kan niet onderschreven worden door Krommenieërs/Krommeniedijkers.

Krommenie heeft al zoveel groen en twee parken, waar de laatste jaren veel in is geïnvesteerd en Krommeniedijk ligt midden in het groen.
Behoefte aan nieuwe paden is zover ons bekend daarom niet erg groot.