PERSBERICHT BELEEF DE NATUUR OP DE RODENBURGHOEVE – 27 MEI 2023

Een programma voor jong en oud. Vanaf 10.00 uur staan leden van de Vrijwilligersgroep Crommenije (Staatsbosbeheer) klaar om te laten zien wat er zich dit voorjaar allemaal afspeelt in de natuur op en rond de Boerderijcamping De Rodenburghoeve.

Met schepnetjes gaan we kijken welke waterdiertjes te vinden zijn in de sloot. Met loep en microscoop ontdekken we zelfs de kleinste diertjes, maar misschien zien we ook wel een waterschorpioen.

Met verrekijkers (gratis te leen) spotten we de vogels op de camping zelf en in de omgeving. Natuurlijk grutto’s en kieviten, maar wellicht ook een kiekendief.

Zit er een kerkuil te broeden in de opgehangen nestkast?  Wat eet zo’n kerkuil eigenlijk? We onderzoeken het door braakballen uit te pluizen. Met een soort microscoop kom je het antwoord aan de weet.

Op het terrein staan ook bijenkasten. Hoe leven de bijen en hoe maken ze honing? Folders en kleurplaten liggen klaar om je dat uit te leggen. En misschien kan een imker vlak bij zo’n kast je er nog meer over vertellen.

En daarnaast zijn er in de stallen natuurlijk pasgeboren lammeren en kalveren te bewonderen. Enkele jaren geleden werd er tijdens zo’n ochtend zelfs een kalfje geboren. Een geweldige belevenis om eens mee te maken.

Kortom van 10.00 tot 14.00 is er van alles te beleven.

Bij de kantine zijn er tegen lage prijs en contante betaling koffie, thee, koeken, pannenkoeken en zelfgemaakte soepen te krijgen. Voor de jongste kinderen is er een gratis pannenkoek met limonade.

De toegang is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Op het terrein is voldoende parkeerruimte, maar we hopen natuurlijk dat bij mooi weer veel mensen op de fiets komen.

 

Plaats: Boerderijcamping De Rodenburghoeve, Busch en Dam 22, Uitgeest/Krommeniedijk. Dichtbij Fort bij Krommeniedijk. Op zaterdag 27 mei 2023 van 10.00 tot 14.00 uur. Gratis entree, vooraf aanmelden is niet nodig. Consumpties tegen contante betaling.

Voor nadere informatie: Jaap van Harlingen, tel. 0611853134, jaapvanharlingen@gmail.com.

Bijgevoegde foto is van de hand van Jaap van Harlingen.

 

 

Beleef de natuur op de Rodenburghoeve op zaterdag 27 mei 2023

Beste natuurwerkers,

Op zaterdag 27 mei organiseren we weer voor jong en oud “Beleef de natuur op de Rodenburghoeve”.

We hopen dan een groot aantal bezoekers te vermaken met activiteiten als vogels spotten, waterdiertjes bekijken, kijken hoe een bijenvolk leeft, braakballen uitpluizen, enz.

Voor de jeugd bakken we pannenkoeken. De toegang is gratis, maar door de verkoop van koffie, thee, koek en soep hopen we de kosten te dekken.

Kortom er is veel te doen. We hopen dan ook dat een groot aantal van jullie die dag komt meewerken..

Deze keer dus geen zwaar werk in het veld, maar een gezellige dag op de boerderij/camping.

Verdere details over het programma volgen nog, maar nu willen we allereerst weten over welke “personeelsleden” we kunnen beschikken.

Wil je op korte termijn aan Anemoon (harli025@gmail.com) doorgeven of we op je kunnen rekenen?

Hartelijke groet,

Jaap van Harlingen

 

Sonja van Wijnen/9-5-2023

+++ SAVE THE DATE +++

Noteer alvast in je agenda:

27 mei 2023
Beleef de natuur op de Rodenburghoeve: waterdiertjes, vogels spotten, bijen,  braakballen pluizen, boter maken, pannenkoeken, enz.

26 augustus 2023
Weekend van de vleermuis: lezing Jan Boshamer en spotten met batdetectoren.

28 oktober 2023
Nacht van de Nacht: gedeeltelijke maansverduistering, lezing en waarneming met telescopen i.s.m. Sterrenwacht Vesta

4 november 2023
Nationale natuurwerkdag: dit jaar op C169

 

Leuk om te komen kijken, ook leuk om te komen helpen! Voor ieder evenement volgt t.z.t. een aparte uitnodiging

Verslag werkochtend op 9 maart 2023 van de werkgroep Ham en Crommenije

Op 8 maart was het weer slecht met veel regen, zou het wel doorgaan? Op de ochtend zelf valt het weer reuze mee, het is wel fris. Dus goed aangekleed op naar de Rodenburghoeve voor de ontvangst met koffie en koek. Het was wel zonder de assistentie van Anemoon, helaas door ziekte afwezig, beterschap!!

Het doel was ongeveer 300 meter van de Rodenburghoeve in de richting van de Provinciale weg, aan de kant van het water. Om ons op de proef te stellen moesten we eerst een hek overklimmen en vervolgens nog de sloot oversteken, maar we lieten ons niet kennen.

 

 

Er staat weer veel riet, en het is zeer drassig, gelukkig had iedereen laarzen aan. Al het verzamelde riet moest naar de kant van het water geharkt worden, gelukkig hadden we berries (draagbaren) bij ons, deze kwamen weer goed van pas.

 

Op de voorgrond is nog net iemand te zien die erg zijn best heeft gedaan om een groot stuk landbouwplastic uit de grond te halen. Hoe het in de grond komt is een raadsel, maar dat het eruit verwijderd moet worden is een feit.

Tussendoor is er een rustmomentje met tijd voor koffie met koek.

 

Daarna werd er weer stevig doorgewerkt. Ook was er nog even tijd om zaailingen  te verwijderen. Helaas waren het er zoveel dat dit niet afgemaakt kon worden.

Dan is het tijd, en dat betekent tijd voor soep en lekkere broodjes, met dank aan Anemoon

 

Sonja van Wijnen/12 maart 2023

#Krommenie #kwp #krommmenieerwoudpolder #staatsbosbeheer #SBB #stichtingkrommenieerwoudpolder #werkgroep Ham en Crommenije
https://www.facebook.com/groups/stichtingkrommenieerwoudpolder

 

 

Oproep werkochtend werkgroep Ham en Crommenije

Beste natuurwerkers,

Zoals eerder aangekondigd gaan we op donderdag 9 maart a.s., net voor de start van het broedseizoen, nog een keer aan de slag in de oeverlanden van de Crommenije. Eerder dit seizoen hadden we een flinke opkomst. Het zou mooi zijn als we ook deze laatste keer kunnen rekenen op een flinke deelname. In juni hopen we tijdens een excursie langs de door onszelf aangepaste veiliger route, weer kennis te maken met de resultaten van al ons werk.

Anemoon hoopt op een zodanige opkomst dat er weer meerdere soepen op het menu kunnen staan. Zoals gewoonlijk om 8.30 uur  start met koffie/thee/koek op de Rodenburghoeve. Rond 10.00 schaft in het veld en na afloop rond 12.30 soep en broodjes.

Wil je aan Anemoon (harli025@gmail.com) doorgeven of we op je kunnen rekenen?

Hartelijke groet,

Jaap van Harlingen

Sonja van Wijnen/1 maart 2023

#KrommenieerWoudpolder #Krommenieer Woudpolder #werkochtend #werkgroep Ham en Crommenije

Verslag werkochtend op 18 februari  2023 van de werkgroep Krommenieër Woudpolder

Aan de Westdijk ligt een mooi stuk grond, gelegen aan de Noordkant van de Noorderham. Vandaag is hier hard gewerkt door een grote groep van 18 vrijwilligers onder begeleiding van de boswachter Edwin Kapitein van Staatsbosbeheer en Han Nool/Han Klooster van de Stichting Krommenieër Woudpolder.

Alvorens aan het werk te gaan is er eerst tijd voor koffie/thee met koek in het kerkje van Krommeniedijk.

 

Tegelijkertijd wordt er door Edwin uitgelegd wat voor vandaag de bedoeling is.

Er is ogenschijnlijk rommelig gemaaid, sommigen meenden dat het alleen mogelijk zou zijn na een flinke borrel. Niets is wat het schijnt, dit is een doordachte uitvoering van het gefaseerde maaibeleid, dit om biodiversiteit te bevorderen. Door een bochtig parcours te maken creëer je daardoor verschillen in temperatuur en windinval. Door deze verschillen ontstaat er microklimaten. Immers de ene plek krijgt zodoende meer zon dus warmte dan de andere. Hierdoor worden er meer verschillende vogels, insecten en vlinders aangetrokken.

Daarnaast is het ook belangrijk om gefaseerd te maaien. Enerzijds worden er open ruimtes in stand gehouden door alles af te maaien, anderzijds wordt er voor gezorgd dat het riet minstens 2 jaar blijft staan om zodoende een broed of overwinter gelegenheid te bieden. Dit laatste demonstreert Edwin aan de hand van een voorbeeld van de rietgalmug. Deze mug legt zijn eitjes in de stengel van het riet. Als je vervolgens al het riet zou afmaaien dan heeft de mug geen kans van overleven. Dit geldt niet alleen voor de mug maar ook voor de volgende bewoner van diezelfde stengel, namelijk de rietgalvlinder, die vervolgens zijn eitjes op deze plek afzet. Hoe de plek er in de zomer uitziet valt in het eerste stuk van dit verslag te lezen: https://www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl/page/2/

Er is hard gewerkt met tussendoor steeds tijd voor een praatje of uitleg door Edwin, dit wordt ook zeer gewaardeerd. Je krijgt hierdoor meer begrip voor het waarom van bepaalde handelingen, mocht je meer willen weten van de flora en fauna van de Krommenieër Woudpolder dan nodig ik je van harte uit om ook deel te nemen aan de werkochtenden (alleen in het winterseizoen).

 

 

Tussendoor is er uiteraard tijd voor koffie/thee met koek.

Daarna werd er weer hard doorgewerkt, even onderbroken door het feit dat er een jong haasje is gevonden. Al snel wordt duidelijk dat we deze met rust moeten laten en zeer zeker niet op moeten pakken anders wordt het verstoten. Een foto maken is dan nog wel even leuk.

Gedurende de ochtend zijn er verschillende riethopen gemaakt, helaas waaide het te hard om de riethopen gelijk op te ruimen (in de brand steken).

 

 

Rond 12 uur was het werk geklaard. Er waren nog veel jonge boompjes in het gebied, dit wordt door een andere groep uitgestoken op een flinke bos wilgenkatjes na, die werden verdeeld onder de belangstellenden.

Sonja van Wijnen/19 februari 2023

#Krommenie #kwp #krommmenieerwoudpolder #staatsbosbeheer #sbb #stichtingkrommenieerwoudpolder #werkgroep Stichting Krommenieer Woudpolder

 

Herhaalde oproep werkochtend Krommenieër Woudpolder 18 februari 2023

Beste sympathisanten van de Krommenieër Woudpolder,

Zoals aangekondigd in een eerdere mail wordt er op zaterdag 18 februari een werkochtend georganiseerd.

We gaan naar ons gebied ten noorden van de Noorderham.

Om 8.30 uur verzamelen in het kerkje van Krommeniedijk ( altijd weer mooi om daar rond te kijken), daar drinken we koffie met iets lekkers erbij.

Om 9 uur gaan we gezamenlijk naar het natuurgebied en hopelijk bij voldoende belangstelling kunnen we de werkzaamheden rond het middaguur afronden.

Na de eerste aankondiging hebben 5 personen zich  aangemeld; bij dat aantal gaan we het niet redden.

Wij hopen op een flink aantal  aanmeldingen.

Aanmelding bij Han Nool: tel 06-15674005 of h.nool@upcmail.nl.

 

Met vriendelijke groet,

Han Klooster en Han Nool

Verslag werkochtend op 12 januari 2023 van de werkgroep Ham en Crommenije

Het was even spannend of de werkochtend door kon gaan, de voorspellingen waren slecht, en als het écht slecht weer zou zijn werd het afgelast. Spoedig naar 7 uur verscheen het verlossende woord van Jaap van Harlingen, het gaat door. De voorspellingen waren redelijk droog met wel een harde wind, dus gewoon verzamelen om 8.30 uur bij de Rodenburghoeve voor de koffie/thee met koek. Het was goed om te zien dat zowel Jaap van Harlingen als Edwin Kapitein ook aanwezig waren, je zou bijna zeggen als vanouds!

De locatie was op loopafstand van de Rodenburghoeve, dus we konden de fiets laten staan. Door de overvloedige regen was het erg drassig en dat betekent ook dat het werk zwaarder is dan normaal, de koffiepauze was welkom, niet in de laatste plaats voor de lekkere koeken.

 

Gelukkig waren we met een grote groep, ± 20 man/vrouw, hierdoor waren we toch sneller klaar dan verwacht en bleef er nog tijd over om een aanval te doen op de grote hoeveelheid jonge boompjes tussen het riet.

 

 

 

Een andere groep heeft met de vuilniszak (ken) het gebied opgeschoond, en een grote hoeveelheid flessen, blikjes, stukken ijzer en losse stukken glas zijn hierbij verwijderd.

Na afloop terug naar de Rodenburghoeve voor de lekkere lunch, verzorgd door Anemoon.

 

Sonja van Wijnen/15 januari 2023

 

#Krommenie #kwp #krommmenieerwoudpolder #staatsbosbeheer #SBB #stichtingkrommenieerwoudpolder #Werkgroep Ham en Crommenije

 

 

 

 

 

 

Oproep werkochtend Ham en Crommenije 12 januari 2023

Let op gewijzigde datum! (Oorspronkelijk gepland op 5 januari 2023)

Donderdag 12 januari 2023 gaan we aan de slag in de oeverlanden van de Crommenije. Natuurlijk hopen we op een ochtend met mooi (vries?) weer.

Tijdstip zoals gewoonlijk: start om 8.30 uur met koffie/thee/koek op de Rodenburghoeve. Na afloop soep en broodjes

Laat aan Anemoon (harli025@gmail.com) weten of we op je kunnen rekenen.

Jaap van Harlingen

Sonja van Wijnen/1 januari 2023