Verslag werkochtend op Landje C169 – 9 maart 2024

Beste natuurwerkers,

Wat hadden we gisteren (9 maart 2024) een geweldige werkochtend. Onder ideale omstandigheden hebben we een enorme klus geklaard.

 

De bomen op C169, behalve de wilde appel en het krentenboompje, zijn verwijderd.. En nu op naar de laatste werkochtend in de oeverlanden van de Crommenije. Zaterdag 16/03 a.s. hopen we weer op een flinke deelname.

Kunnen we op je rekenen, laat dat dan weten aan Anemoon (harli025@gmail.com).

Hopelijk tot zaterdag.
Jaap van Harlingen

Sonja van Wijnen/11 maart 2024

Oproep werkochtend zaterdag 30 maart Krommenieer Woudpolder

Wij hebben nog één werkochtend voor dit seizoen gepland en wel op zaterdag 30 maart a.s. Wederom gaan wij naar het gebied ten noorden van de Noorderham.

De boswachter, Edwin Kapitein, gaat hier binnenkort maaien.

Gezien de datum zullen wij werken waarbij al diverse bloemen in bloei staan en het vogelgezang ons zal begeleiden, kortom een mooie ochtend in het verschiet.

Het zal niemand ontgaan zijn dat men bezig is de Noorderham uit te baggeren, waarbij een deel langs de oevers gedeponeerd wordt.

Edwin zal ons meenemen in het proces van verlanding hierbij; interessante ontwikkeling.

Om 8.30 uur verzamelen en koffie drinken in het kerkje van Krommeniedijk.

De werkzaamheden zullen alleen in de ochtenduren plaatsvinden.

U kunt zich opgeven bij Han Nool, e-mail: h.nool@upcmail.nl .

Zijn er nog vragen dan horen wij het graag.

 

Han Klooster en Han Nool

 

Sonja van Wijnen/7 maart 2024

Oproep werkgroep Ham en Crommenije – C169

Geniet u ook zo van het uitzicht op onze mooie polder? Jammer van de boomopslag op Landje C169, een perceel gelegen nabij Uitweg 30, deze opslag van jonge bomen op C169 willen we dan ook gaan  verwijderen. Hiervoor hebben wij binnen de komende 3 weken ongeveer 3 ochtenden nodig.

Het zaagwerk zal verricht worden door Johan van der Vaart. Wij zoeken vrijwilligers die mee willen helpen met het knippen en wegleggen van de takken en het met een steekschop uitsteken van jonge bomen.

Heb je zin en ben je in de gelegenheid laat dit dan per omgaande weten op het emailadres harli025@gmail.com en geef daarbij aan op welke dag van de week je beschikbaar bent, de start is iedere keer op Uitweg 30 om 8.30 uur met koffie/thee én koek.

De eerste werkochtend zal in ieder geval op zaterdag 9 maart plaatsvinden, hier hebben zich al een aantal vrijwilligers voor aangemeld maar er is nog genoeg plaats!

Jaap van Harlingen

 

Sonja van Wijnen/7 maart 2024