Natuurwerkdag 2023

De natuurwerkdag 2023 heeft ook landelijk gezien weer veel aandacht gehad!

12.204 deelnemers uit heel Nederland hebben deelgenomen aan in totaal 546 klussen. Onze klus in Krommenie was op Landje C169 aan de Uitweg, de enige klus in Noord-Holland die helemaal volgeboekt was. De dag ervoor was het gebied helemaal gemaaid waarbij er gebruik gemaakt was van een rietbinder. Op weg naar de startlocatie zag het er naar uit dat dit een enorme klus zou worden. Maar gelukkig was er eerst de koffie en uitleg over de werkzaamheden en de ARBO regels door Jaap van Harlingen.

 

Hierna gingen alle deelnemers gezamenlijk op weg naar het Landje C169, het bleek al snel dat het lopen over het land ontzettend zwaar was, het had heel veel geregend waardoor je laarzen snel in de modderige gras bleven steken. Men liet zich hierdoor niet ontmoedigen en al snel was iedereen hard aan het werk, een deel van het riet mocht aan de kleine sloot, het overgrote gedeelte moest aan de kant van de grote sloot gebracht worden om zodoende geen overlast te bezorgen voor de schapen als het in het kleine slootje waait. Hierbij bleek het grote voordeel van het gebruik van een rietbinder. Het was veel makkelijker om het riet te verplaatsen omdat het in bossen was gebonden, het werk vlotte dan ook bijzonder snel.

 

 

Ook werd er achterin het landje een hoop riet verzameld om een rietberg te vormen voor de bergeenden die hier in het voorjaar altijd verschijnen.

Tegen de tijd dat er een pauze ingelast zou gaan worden bleek echter dat er een flink regenfront aan zat te komen waardoor er besloten werd om nog even door te werken en het riet harken af te ronden maar het uitsteken van de boompjes achterwege te laten. Op het laatste moment is er nog een foto van een Noordse woelmuis genomen, het is wel een zoekplaatje!

 

 

Het werd een vroege lunch met lekkere broodjes en soep als altijd weer uitstekend verzorgd door Anemoon van Harlingen.

 

 

 

Sonja van Wijnen/8 november 2023

 

Oer IJ en Crommenije

In publicaties over Oer IJ en Crommenije worden beide nogal eens met elkaar verward. Vaak doen zich de volgende vragen voor:

  • Was het Oer IJ hetzelfde als de Crommenije?
  • Was de Crommenije een onderdeel van het Oer IJ?

Het antwoord op beide vragen is: Nee.

Bijgaand artikel van Bart Korf, geplaatst in het tijdschrift “Tussen Duin & Dijk” 2/2023, geeft een uitstekende beschrijving van de geschiedenis van het Oer IJ. Opvallend is al dat de Crommenije in het hele artikel niet wordt genoemd.

Het Oer IJ valt in een bepaalde periode van haar geschiedenis te beschouwen als een noordelijke tak van de Rijn, die bij Castricum in zee uitmondde. Op de beide kaartjes van blz. 9 zien we het verloop van het Oer IJ als een blauwe kronkelende lijn. Rond 250 v. Chr. slibde de monding bij Castricum dicht en hield het Oer IJ op te bestaan.

Op blz. 9 schetst Kalf de ontwikkeling in onze streken vanaf 1000 na Chr. Het ontstaan van van de Crommenije als verbinding tussen Schermer en het IJ (Wijkermeer) hoort in die periode thuis.

Zijn er nog sporen van het Oer IJ in onze omgeving te herkennen? Zeker wel.

Op het kaartje van blz. 9 zien we kronkelende kreken vanuit het paarsgekleurde veengebied in verbinding staan met het Oer IJ. Zwarte pijltjes geven aan hoe bij eb en vloed het water van het Oer IJ de kreken in en uit stroomde.

Door een latere ontwikkeling zijn deze kreken als zandige ruggen in het landschap herkenbaar geworden. De nieuwbouwwijk “Kreekrijk” bij Assendelft dankt zijn naam aan de kreek die centraal op het kaartje van blz. 8 oostelijk van het Oer IJ herkenbaar is.

Jaap van Harlingen

 

Sporen van het Oer-IJ_Tussen Duin en Dijk 2023 2

Verslag Nacht van de Nacht op de Rodenburghoeve

De Natuur en milieufederaties organiseren ieder jaar Nacht van de Nacht waarbij het de bedoeling is zoveel mogelijk het licht uit te doen. De werkgroep Crommenije greep ook dit jaar de kans om dit te combineren met een avond op de Rodenburghoeve en heeft op 28 oktober 2023 zo’n 35 mensen mogen begroeten waaronder een aantal kinderen.

In de kantine was een kleine expositie ingericht en in de stallen, onder toeziend oog van het aanwezige vee, hebben Sidney Strangmann en Maarten Breggeman een drietal lezingen gegeven; Hoe te beginnen met amateurastronomie, Exoplaneten voor en door amateurs en De maan, met extra aandacht voor gedeeltelijke maansverduistering. Ook werd er door Mark Kristel aandacht besteed aan de activiteiten van de Sterrenwacht Vesta.

 

 

Na het luistergedeelte was er tijd voor een korte pauze en het nuttigen van een consumptie. Het plan was om na de lezingen gebruik te gaan maken van de aanwezige telescopen om ook de maansverduistering te bekijken maar omdat de bewolking steeds dichter werd hebben de aanwezigen dit tussendoor gedaan.

Tot slot was er nog de wandeling langs het lint met de brandende olielampjes de polder, dit gaf een beetje een beeld hoe het zou zijn als het licht echt helemaal uit is. Ondanks de bewolkte hemel kon de vrijwilligersgroep Crommenije en de Sterrenwacht Vesta spreken van een geslaagde avond; de belangstelling en het plezier op de avond was duidelijk aanwezig en de regen bleef gelukkig uit.

Sonja van Wijnen/2 november 2023