Verslag werkochtend op 18 februari  2023 van de werkgroep Krommenieër Woudpolder

Aan de Westdijk ligt een mooi stuk grond, gelegen aan de Noordkant van de Noorderham. Vandaag is hier hard gewerkt door een grote groep van 18 vrijwilligers onder begeleiding van de boswachter Edwin Kapitein van Staatsbosbeheer en Han Nool/Han Klooster van de Stichting Krommenieër Woudpolder.

Alvorens aan het werk te gaan is er eerst tijd voor koffie/thee met koek in het kerkje van Krommeniedijk.

 

Tegelijkertijd wordt er door Edwin uitgelegd wat voor vandaag de bedoeling is.

Er is ogenschijnlijk rommelig gemaaid, sommigen meenden dat het alleen mogelijk zou zijn na een flinke borrel. Niets is wat het schijnt, dit is een doordachte uitvoering van het gefaseerde maaibeleid, dit om biodiversiteit te bevorderen. Door een bochtig parcours te maken creëer je daardoor verschillen in temperatuur en windinval. Door deze verschillen ontstaat er microklimaten. Immers de ene plek krijgt zodoende meer zon dus warmte dan de andere. Hierdoor worden er meer verschillende vogels, insecten en vlinders aangetrokken.

Daarnaast is het ook belangrijk om gefaseerd te maaien. Enerzijds worden er open ruimtes in stand gehouden door alles af te maaien, anderzijds wordt er voor gezorgd dat het riet minstens 2 jaar blijft staan om zodoende een broed of overwinter gelegenheid te bieden. Dit laatste demonstreert Edwin aan de hand van een voorbeeld van de rietgalmug. Deze mug legt zijn eitjes in de stengel van het riet. Als je vervolgens al het riet zou afmaaien dan heeft de mug geen kans van overleven. Dit geldt niet alleen voor de mug maar ook voor de volgende bewoner van diezelfde stengel, namelijk de rietgalvlinder, die vervolgens zijn eitjes op deze plek afzet. Hoe de plek er in de zomer uitziet valt in het eerste stuk van dit verslag te lezen: https://www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl/page/2/

Er is hard gewerkt met tussendoor steeds tijd voor een praatje of uitleg door Edwin, dit wordt ook zeer gewaardeerd. Je krijgt hierdoor meer begrip voor het waarom van bepaalde handelingen, mocht je meer willen weten van de flora en fauna van de Krommenieër Woudpolder dan nodig ik je van harte uit om ook deel te nemen aan de werkochtenden (alleen in het winterseizoen).

 

 

Tussendoor is er uiteraard tijd voor koffie/thee met koek.

Daarna werd er weer hard doorgewerkt, even onderbroken door het feit dat er een jong haasje is gevonden. Al snel wordt duidelijk dat we deze met rust moeten laten en zeer zeker niet op moeten pakken anders wordt het verstoten. Een foto maken is dan nog wel even leuk.

Gedurende de ochtend zijn er verschillende riethopen gemaakt, helaas waaide het te hard om de riethopen gelijk op te ruimen (in de brand steken).

 

 

Rond 12 uur was het werk geklaard. Er waren nog veel jonge boompjes in het gebied, dit wordt door een andere groep uitgestoken op een flinke bos wilgenkatjes na, die werden verdeeld onder de belangstellenden.

Sonja van Wijnen/19 februari 2023

#Krommenie #kwp #krommmenieerwoudpolder #staatsbosbeheer #sbb #stichtingkrommenieerwoudpolder #werkgroep Stichting Krommenieer Woudpolder

 

Herhaalde oproep werkochtend Krommenieër Woudpolder 18 februari 2023

Beste sympathisanten van de Krommenieër Woudpolder,

Zoals aangekondigd in een eerdere mail wordt er op zaterdag 18 februari een werkochtend georganiseerd.

We gaan naar ons gebied ten noorden van de Noorderham.

Om 8.30 uur verzamelen in het kerkje van Krommeniedijk ( altijd weer mooi om daar rond te kijken), daar drinken we koffie met iets lekkers erbij.

Om 9 uur gaan we gezamenlijk naar het natuurgebied en hopelijk bij voldoende belangstelling kunnen we de werkzaamheden rond het middaguur afronden.

Na de eerste aankondiging hebben 5 personen zich  aangemeld; bij dat aantal gaan we het niet redden.

Wij hopen op een flink aantal  aanmeldingen.

Aanmelding bij Han Nool: tel 06-15674005 of h.nool@upcmail.nl.

 

Met vriendelijke groet,

Han Klooster en Han Nool