Besluit SBB werkochtenden

Beste natuurwerkers,

Als gevolg van de vanmiddag door de regering aangekondigde maatregelen inzake covid-19 zijn tot 25 oktober a.s. alle vrijwilligersactiviteiten afgelast.
Dat houdt o.a. in dat onze werkochtend morgen in de oeverlanden van de Crommenije niet doorgaat.

We houden jullie op de hoogte.

Groet,
Jaap van Harlingen

Verslag werkochtend 26 september 2020

Afgelopen zaterdag 26 september was de aftrap van het onderhoudsseizoen o.l.v. Han Nool. Vooraf was er uitleg over de Coronaregels; afstand houden, eigen gereedschap, gebruik handschoenen.
De dag ervoor was er op het perceel gelegen achter het kerkje van Krommeniedijk al gemaaid zodat we volop aan de gang konden met het bij elkaar harken van het riet. Het riet moest op een rij gelegd/geharkt worden (wiersen) zodat Klaas Rodenburg het met de trekker kan weghalen. Tussendoor was er tijd voor koffie met wat lekkers. De enthousiaste groep van 10 man/vrouw had de klus ruim voor 12 uur geklaard. Een welbestede zaterdagochtend met prachtig nazomerweer.
Voor de mensen die onbekend zijn met het soort werk dat gedaan wordt, hierbij ook een filmpje.
Sonja van Wijnen

Oproep werkochtend 1 oktober 2020

Beste natuurwerkers,

Naast de oproep van vrijdag jl. voor de werkochtend op 26 september (start bij kerk van Krommeniedijk) o.l.v. Han Nool, is er ook een werkochtend op 1 oktober bij de Crommenije (start Rodenburghoeve) o.l.v. Jaap van Harlingen. Wil je erbij zijn, geef je dan op via het email-adres harli25@gmail.com

Werkzaamheden in de Krommenieër Woudpolder

Beste sympathisanten van de Krommenieër Woudpolder,

Het onderhoudsseizoen in onze polder kan weer van start gaan. De eerste klus is het perceel achter de kerk van Krommeniedijk. Op vrijdag 25 september gaan we het riet maaien en op zaterdag 26 september moet het bijeen geharkt worden en op wiersen gezet.

Vervolgens wordt het door Klaas Rodenburg van het land gehaald. Door deze verschraling heeft zich inmiddels al veenmos ontwikkeld, een mooi resultaat. Graag wil ik jullie vragen een handje te helpen op deze zaterdag, je kunt je bij mij opgeven via de mail: h.nool@upcmail.nl.

We starten om 9.30 uur en de koffie drinken we bij het werkveld; hier kunnen we voldoende afstand houden

Met vriendelijke groet,
Han Nool

Verslag werkochtend 19 september 2020

19 september 2020 is de eerste werkochtend van het seizoen. Een groep van 14 man/vrouw is rond 8.30 uur present op de Rodenburghoeve. Gelukkig is het prachtig weer zodat de koffie buiten en op gepaste afstand i.v.m. de Corona regels, genuttigd kan worden. Gezamenlijk gaan we op weg naar de locatie. Het is even wennen in Corona tijd; afstand nemen en houden, ontsmetten van gereedschap, eigen handschoenen. Passende handschoenen worden uitgekozen en de namen worden erop gezet om verwisseling te voorkomen. Het gereedschap wordt uitgedeeld en iedereen kiest wat ze voor deze ochtend bij zich willen houden.
Al snel is iedereen aan het werk en het resultaat is al snel zichtbaar. Rond 10.30 uur is het tijd voor koffie en wat lekkers zodat er daarna nog even doorgewerkt kan worden. Tussendoor is er altijd tijd voor een praatje met elkaar of met de boswachter Edwin Kapitein.

Rond 11.30 uur is al het riet en ander maaisel verwijderd. Ook is er achtergelaten afval opgeruimd. Het gereedschap wordt opgeruimd en de groep gaat terug naar de Rodenburghoeve voor soep en broodjes , als altijd weer goed verzorgd.

Tot slot nog een aantal data om alvast in de agenda te zetten, de oproep voor deze data volgt nogmaals t.z.t.
1 oktober
7 november (Natuurwerkdag)
4 december
16 januari
5 februari
11 maart

Sonja van Wijnen