Ontwikkelingen rondom het fiets/wandelpad langs de Haansloot

Met ingang van november 2019 zal er maandelijks een update plaatsvinden van hetgeen de Stichting heeft ondernomen/te weten is gekomen over de toekomstige ontwikkelingen rond het fiets/wandelpad langs de Haansloot. Zodra er een update heeft plaatsgevonden zal er tevens melding van worden gemaakt op Facebook.

Klik op de link hieronder en de pagina zal in een nieuw venster openen.

ONTWIKKELINGEN RONDOM HET FIETS/WANDELPAD

Verschenen in het NHD van 4 juli – rubriek “Lezers schrijven”

De gemeente wordt beticht van slechte communicatie met verontruste burgers inzake een fiets-/wandelpad langs de Haansloot. Een ongeschonden behoud van de polder is mede het doel van onze stichting, zo ook de strijd tegen dit pad. In plaats van strijden tegen  procedures heeft het bestuur in oktober 2019 besloten in alle stilte de strijd aan te gaan en de weg te volgen van argumentatie en niet de publiciteit te zoeken, noch het een inzet van politiek steekspel te laten zijn.

Op 27 februari heeft het voltallige bestuur in een gesprek van 2 uur een toelichting op onze bezwaren gegeven aan de wethouder en betrokken ambtenaren. Wethouder Breunesse neemt ons verzoek “Stop verdere voorbereidingen, breng het pad niet in procedure” in overweging en belooft voor het zomerreces te reageren. Ondergetekende heeft op 16 mei een 2 uur durende fietstocht gemaakt met Breunesse, en later ook met een betrokken ambtenaar.

Na berichten in Dagblad Zaanstreek én na overleg van een half uur met Breunesse is een verslag van onze actie en overhandigde documenten op onze website (www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl) gezet; de stille diplomatie is verbroken.

Conclusie: Ruim 6 uur gesprekken met de gemeente is wel degelijk een goed contact. En… hopelijk kan binnenkort de vlag uit.

Jaap van Harlingen

Voorzitter Stichting Krommenieër Woudpolder