Commentaar op artikel in NHD d.d. 17 juni 2020

Commentaar op artikel in NHD d.d. 17/06/2020

In bijgaand artikel wordt melding gemaakt van slechte communicatie van de zijde van de gemeente richting bewoners.

We vinden het belangrijk te melden dat onze Stichting met de huidige wethouder Breunesse geheel andere ervaring heeft opgedaan.

In het kort hierover het volgende:

  • Oktober 2019. Het bestuur neemt het besluit niet langer te wachten tot het recreatief
    fiets-/wandelpad langs de Haansloot in procedure wordt gebracht, maar zelf “tot de aanval over te gaan”.
  • 6/12/2020 Het bestuur verzoekt om een gesprek met wethouder Breunesse.
  • 10/01/2020 Er bereikt ons een voorstel voor een gesprek op 13/02/2020. Door wintersport verschuift de datum naar 27/02/2020.
  • 27/02/2020 Het voltallig bestuur heeft een bijna 2 uur durend gesprek met de wethouder en betrokken ambtenaren. De wethouder zegt op het verzoek de plannen van tafel te halen geen ja of nee te kunnen antwoorden, maar het in overweging te zullen nemen. Enkele dagen later wordt de wethouder een uitgebreide notitie toegezonden.
  • 14/05/2020 Wethouder Breunesse maakt met onze voorzitter Jaap van Harlingen een fietstocht door het gebied.
  • 19/05/2020 Dezelfde fietstocht wordt herhaald met ambtenaar Peletier.
  • 7/06/2020 Een toevoeging (addendum) op eerdere notitie, noodzakelijk i.v.m. Omgevingsverordening NH 2020, wordt afgerond en gaat naar wethouder Breunesse.
  • 19/06/2020 Wethouder Breunesse voert uitgebreid een telefonisch gesprek met Jaap van Harlingen.

Zie hieronder voor een uitgebreider verslag over de contacten met de wethouder in het afgelopen jaar.

Lees verder

Vissterfte in de sloten van de KWP

De afgelopen dagen worden er veel dode vissen aangetroffen in de sloten van de KWP. Navraag bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier leert dat de vissterfte met name de giebel betreft.

Er worden echter geen andere vissen aangetroffen zodat men vooralsnog is uitgegaan van een ziekte. Ook is er onderzoek gedaan naar de oorzaak, waarbij zuurstofgebrek werd uitgesloten aangezien de waterkwaliteit en het zuurstofgehalte van het water in orde blijken te zijn.

Onderzoek door het Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) bevestigt het vermoeden dat het gaat om het Cyprinide Herpes Virus type 2, CyHV-2, oftewel het goudvisherpesvirus. Lees het volledige artikel.

De aanwezige dode vissen zullen dagelijks worden geruimd.