Oproep werkochtenden 11 januari 2020 en 8 februari 2020

Beste sympathisanten van de Krommenieër Woudpolder,

We hebben jullie hulp weer nodig om wat werkzaamheden te verrichten in onze polder.

Op zaterdag 11 januari 2020 willen we aan de gang bij de honde-bos derg.

Dit is een pareltje veenmosrietland en is gelegen bij de oude boerensluis en vlakbij de boerderij van Nico Noom (aan het eind van de Woudpolderweg).

Om 9.30 uur in de stal van Nico Noom koffie drinken, daarna het veld in.

De werkzaamheden zijn boomopslag verwijderen en riet aan de kant leggen.

Het is behoorlijk drassig dus het gebruik van laarzen is geen overbodige luxe.

Je kunt je opgeven bij Han Nool, telefonisch 6284849 of e-mail: h.nool@upcmail.nl

Op zaterdag 8 februari gaan we aan de slag bij het plas drasgebied Noorderham, daarover krijgen jullie nog bericht.

Ik wens een ieder prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling toe en hopelijk zien wij elkaar in de polder.

Met vriendelijke groet,

Han Nool, coördinator werkgroep KWP

Werkochtend 12 december

De vrijwilligersploeg heeft weer goed werk verricht!

Op 12 december was er een werkochtend en ditmaal was het werkgebied de randen van de Crommenije. Het gemaaide riet is weggeharkt en opslag in de vorm van bramenstruiken en appelbes is verwijderd. Ook de temperatuur van het water/modder is getest door een onfortuinlijke vrijwilligster die met één been in de moddersloot belandde. Gelukkig liep het goed af en de persoon in kwestie liet zich niet kennen en is nog een tijd doorgegaan met haar werk.

De boswachter, Edwin Kapitein, liet een tweetal plantjes zien, rechts Penningkruid en links Echte Koekoeksbloem. De aanwezigheid van deze plantjes laat zien dat de ontwikkeling van dit gebied de goede kant opgaat en meer bijzondere planten te verwachten zullen gaan worden.

                                  Foto: Stichting Krommenieër Woudpolder

De ontvangst, de pauze en de afsluiting was weer prima verzorgd met koffie, koek, lunch en soep.

 

Sonja van Wijnen/17 december 2019