werkochtend 9 september 2017

Werkochtend van zaterdag 9 september

Deze werkochtend stond in het teken van boomopslag verwijderen uit de rietlanden van het plas-drasgebied bij de Noorderham.

Tussen 8.30 en 9.00 uur werd een ieder verwelkomd in de kantine van de Roodenburgcamping; wat een fantastisch onderkomen is er weer gevonden. Tijdens de koffie werd de buienradar veelvuldig geraadpleegd en de conclusie was “it giet oan”.

11 man/vrouw zijn bezig geweest om alle boompjes te verwijderen en het resultaat mocht er wezen, vrijwel alles is verwijderd

Wat het weer betreft het is praktisch droog gebleven, dat kon niet gezegd worden van de voeten, het water stond dusdanig hoog dat dit soms over de laarzen heen kwam.

Al met al weer een zeer nuttige ochtend geweest en na gedane arbeid was het goed lunchen in de kantine.

De catering was weer geweldig, met dank aan Anemoon en Yvonne.

Wilt u ook iets betekenen voor de natuur in onze omgeving, hou de berichtgeving in de gaten voor een volgend project.

Han Nool, coördinator werkgroep Krommenieër Woudpolder

Jaarlijkse bijeenkomst

 

 

 

 

Op donderdag 5 oktober a.s. houdt deze Stichting zijn jaarlijkse bijeenkomst om alle donateurs en sympathisanten bij te praten over de ontwikkelingen in en rond de Krommenieër Woudpolder.

Belangstellenden zijn van harte welkom op deze avond.

De aanvang is 20.00 uur en vindt plaats in buurtcentrum de Pelikaan, Kervelstraat 185A te Krommenie.

Programma:

20.00 tot 20.45 uur
– De huidige stand van zaken betreffende de relatie met gemeente Zaanstad, werkoverleg met instanties en de eventuele aanleg van het fietspad.
– Contacten met onze donateurs en leden van werkgroep.
– Verantwoording financiën.
-Werkzaamheden door de Stichting in en om de polder.

Daarna: Beantwoording van vragen vanuit de zaal.

20.45-21.00. pauze

21.00-22.00 uur
Presentatie van Peter Mol, (Projectmedewerker vrijwilligersondersteuning van Landschap Noordholland)
Zijn thema zal zijn: Natuur KrommenieërWoudpolder van Europees belang; maar wat leeft en groeit er dan.

Website: www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl