Werkochtend

Beste vrijwilligers, donateurs en sympathisanten van de Krommenieër Woudpolder

In een eerdere aankondiging is er al aangegeven dat we op zaterdag 9 september a.s. werkzaamheden gaan verrichten in het plas-dras gebied van de Noorderham.

Het betreft met name boompjes verwijderen in de rietkragen.

Er is inmiddels een onderkomen gevonden en wel in de kantine van Boerderijcamping De Roodenburghoeve waar we bijzonder blij mee zijn.

Het programma is als volgt: om 8.30 uur ontvangst met koffie en koek op bovengenoemde lokatie, vervolgens naar het plas-dras gebied en rond 12.30/13.00 uur weer terug voor de lunch.

Er hebben zich inmiddels al een aantal mensen aangemeld maar gezien de werkzaamheden kunnen we nog wat man/vrouwkracht gebruiken. U kunt zich aanmelden via de e-mail: krommenie-polder@hotmail.com of telefonisch bij Kees Langewis 075-6284632.

Geef tevens aan of u gebruik wilt maken van de lunch.

Als niet alle werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden willen wij hier een vervolg aan geven op zaterdag 7 oktober.

Wellicht tot 9 september.

Met vriendelijke groet,

Han Nool, coördinator werkgroep Krommenieër Woudpolder