Bijeenkomst over de ecologie en natuurbeheer van de Krommenieër Woudpolder

Beste donateurs en sympathisanten van de Stichting Krommenieër Woudpolder.

In de wandelgangen begrepen wij dat de benaming “cursus” een nogal officieel karakter heeft.
Niets is minder waar want op deze dag willen wij u juist op een informele wijze kennis laten maken met de natuur en het beheer van onze polder.

In samenwerking met natuurorganisatie Landschap Noordholland gaan we een bijeenkomst organiseren over de ecologie en natuurbeheer van de Krommenieër Woudpolder.
Wilt u meer weten over het ontstaan van de polder, welke vogels en andere diersoorten hier leven of hebben geleefd, wat onze polder zo uniek maakt?
Dit is de kans om uw kennis te vergroten van het landschap om ons heen.

De cursusdatum is zaterdag 18 juni.

Lokatie: De boerderij van Willem Noom, ”De Witte Klaver”, Uitweg 3 te Krommenie

Het programma:
Van 10.00 uur tot 12.00 uur Theorie door Peter Mol van Landschap Noordholland.
Hij zal ingaan op de geschiedenis van de polder en welke diverse landschappen je kunt aantreffen.
Welke vegetatie en diersoorten vind je in deze landschappen.
Wat is de waarde van het natuurbeheer en hoe kunnen we de natuurwaarde vergroten.

Tussen 12.00 uur en 13.00 uur lunch (deze wordt u aangeboden door de Stichting Krommenieër Woudpolder).

Van 13.00 uur tot 15.00 uur:
We gaan de polder in, mn het land C169 wordt bekeken. U kunt genieten van een prachtige vegetatie in het veenmosrietland (Kale jonker, Moerasandoorn en misschien zelfs Rietorchissen, Zonnedauw enz). Tevens krijgt u uitgelegd welke diersoorten zoals insecten, kikkers en vlinders hier zitten.
Er wordt ook een grondboring gedaan waarin we kijken hoe het landschap zich in de loop van de eeuwen ontwikkeld heeft. We gaan terug naar 3000 voor Chr.

De cursus is kosteloos.
U kunt zich opgeven bij Han Nool. Tel: 075-6284849 of info@krommenieerwoudpolder.nl
Graag aangeven of u gebruik maakt van de lunch.
Tijdens het praktijkgedeelte is het raadzaam om laarzen aan te trekken.

Wij zijn ook op zoek naar vrijwilligers die wat werkzaamheden willen verrichten in de Krommenieër Woudpolder om de natuurwaarde van de polder te verbeteren.
Als u graag in de natuur wilt zijn en tijd heeft dan kunt u zich via bovengenoemd telefoonnummer of e-mailadres aanmelden en daarbij graag aangeven of u in het weekend of door de week beschikbaar bent.
Deze werkzaamheden zullen buiten het broedseizoen plaatsvinden.
Vanaf september tot maart.

Aanmelden cursus en werkochtend

Aan de donateurs en sympathisanten van Stichting Krommenieër Woudpolder

In samenwerking met natuurorganisatie Landschap Noordholland gaan we een cursus organiseren over de ecologie en natuurbeheer van de Krommenieër Woudpolder.
Wilt u meer weten over het ontstaan van de polder, welke vogels en andere diersoorten hier leven of hebben geleefd, wat onze polder zo uniek maakt?
Dit is de kans om uw kennis te vergroten van het landschap om ons heen.

De cursusdatum is zaterdag 18 juni

Lokatie: De boerderij van Willem Noom,” De Witte Klaver”, Uitweg 3 te Krommenie

Het programma:
Van 10.00 uur tot 12.00 uur Theorie door Peter Mol van Landschap Noordholland.
Hij zal ingaan op de geschiedenis van de polder en welke diverse landschappen je kunt aantreffen.
Welke vegetatie en diersoorten vind je in deze landschappen.
Wat is de waarde van het natuurbeheer en hoe kunnen we de natuurwaarde vergroten.

Tussen 12.00 uur en 13.00 uur lunch ( deze wordt u aangeboden door de Stichting Krommenieër Woudpolder)

Van 13.00 uur tot 15.00 uur
We gaan de polder in, mn het land C169 wordt bekeken. U kunt genieten van een prachtige vegetatie in het veenmosrietland ( Kale jonker, Moerasandoorn en misschien zelfs Rietorchissen, Zonnedauw enz). Tevens tevens krijgt u uitgelegd welke diersoorten zoals insecten, kikkers en vlinders hier zitten.
Er wordt ook een grondboring gedaan waarin we kijken hoe het landschap zich in de loop van de eeuwen ontwikkeld heeft. We gaan terug naar 3000 voor Chr.

De cursus is kosteloos
U kunt zich opgeven bij Han Nool Tel: 075-6284849 of info@krommenieërwoudpolder.nl
Graag aangeven of u gebruik maakt van de lunch.
Tijdens het praktijkgedeelte is het raadzaam om laarzen aan te trekken.

Er kunnen maximaal 20 mensen deelnemen aan deze cursus.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die wat werkzaamheden willen verrichten in de Krommenieër Woudpolder om de natuurwaarde van de polder te verbeteren.
Als u graag in de natuur wilt zijn en tijd heeft dan kunt u zich via bovengenoemd telefoonnummer of e-mailadres aanmelden en daarbij graag aangeven of u in het weekend of door de week beschikbaar bent.
Deze werkzaamheden zullen buiten het broedseizoen plaatsvinden.
Vanaf september tot maartCursus