Werkochtend vrijdag 13 november

Het weerbericht was niet zo positief, maar de werkochtend verliep geweldig enerzijds het goede weer wat we niet hadden verwacht en anderzijds de werkzaamheden van 9 mensen.

Na de gebruikelijke koffie en koek in het fort togen we naar de rietlanden van de Noorderham met een flink aantal steekschoppen en zagen. In eerste instantie dachten we de klus snel te klaren maar eenmaal in de zeer drassige rietlanden bleken er toch wel heel veel zaailingen te zitten. Om 12.30 uur terug naar het fort en genieten van een heerlijke lunch, ditmaal verzorgd door Yvonne.

Er is deze ochtend hard gewerkt en het resultaat mag er wezen, vrijwel alle boompjes zijn verwijderd. Het is in de toekomst een kwestie van bijhouden, het achterstallig onderhoud is in ieder geval gedaan.

Een ieder die zijn of haar bijdrage geleverd heeft wil ik namens het bestuur hartelijk danken en hopelijk kunnen wij in het voorjaar weer genieten van de aldaar aanwezige rietvogels, zoals de rietgors,rietzanger en de kleine karakiet.

Herhaalde oproep

Op vrijdag 13 november a.s. willen wij in de rietlanden van de Noorderham de laatste boompjes weghalen.

Bij de eerste aankondiging hebben weinig mensen zich aangemeld. We kunnen nog wat meer hulp gebruiken, dan is deze klus geklaard en hebben dit gebied aardig onder controle.

U kunt zich aanmelden bij Han Nool: tel 6284849, e-mail: secretariaat@stichtingkrommenieerwoudpolder.nl.

Programma: 8.30-9.00 ontvangst fort bij Krommeniedijk met koffie en koek, vervolgens naar de Noorderham, we eindigen rond 12.00/12.30 uur met soep en broodjes in het fort.