Herhaalde oproep werkochtend Krommenieër Woudpolder 18 februari 2023

Beste sympathisanten van de Krommenieër Woudpolder,

Zoals aangekondigd in een eerdere mail wordt er op zaterdag 18 februari een werkochtend georganiseerd.

We gaan naar ons gebied ten noorden van de Noorderham.

Om 8.30 uur verzamelen in het kerkje van Krommeniedijk ( altijd weer mooi om daar rond te kijken), daar drinken we koffie met iets lekkers erbij.

Om 9 uur gaan we gezamenlijk naar het natuurgebied en hopelijk bij voldoende belangstelling kunnen we de werkzaamheden rond het middaguur afronden.

Na de eerste aankondiging hebben 5 personen zich  aangemeld; bij dat aantal gaan we het niet redden.

Wij hopen op een flink aantal  aanmeldingen.

Aanmelding bij Han Nool: tel 06-15674005 of h.nool@upcmail.nl.

 

Met vriendelijke groet,

Han Klooster en Han Nool

Verslag werkochtend op 12 januari 2023 van de werkgroep Ham en Crommenije

Het was even spannend of de werkochtend door kon gaan, de voorspellingen waren slecht, en als het écht slecht weer zou zijn werd het afgelast. Spoedig naar 7 uur verscheen het verlossende woord van Jaap van Harlingen, het gaat door. De voorspellingen waren redelijk droog met wel een harde wind, dus gewoon verzamelen om 8.30 uur bij de Rodenburghoeve voor de koffie/thee met koek. Het was goed om te zien dat zowel Jaap van Harlingen als Edwin Kapitein ook aanwezig waren, je zou bijna zeggen als vanouds!

De locatie was op loopafstand van de Rodenburghoeve, dus we konden de fiets laten staan. Door de overvloedige regen was het erg drassig en dat betekent ook dat het werk zwaarder is dan normaal, de koffiepauze was welkom, niet in de laatste plaats voor de lekkere koeken.

 

Gelukkig waren we met een grote groep, ± 20 man/vrouw, hierdoor waren we toch sneller klaar dan verwacht en bleef er nog tijd over om een aanval te doen op de grote hoeveelheid jonge boompjes tussen het riet.

 

 

 

Een andere groep heeft met de vuilniszak (ken) het gebied opgeschoond, en een grote hoeveelheid flessen, blikjes, stukken ijzer en losse stukken glas zijn hierbij verwijderd.

Na afloop terug naar de Rodenburghoeve voor de lekkere lunch, verzorgd door Anemoon.

 

Sonja van Wijnen/15 januari 2023

 

#Krommenie #kwp #krommmenieerwoudpolder #staatsbosbeheer #stichtingkrommenieerwoudpolder

 

 

 

 

 

 

Oproep werkochtend Ham en Crommenije 12 januari 2023

Let op gewijzigde datum! (Oorspronkelijk gepland op 5 januari 2023)

Donderdag 12 januari 2023 gaan we aan de slag in de oeverlanden van de Crommenije. Natuurlijk hopen we op een ochtend met mooi (vries?) weer.

Tijdstip zoals gewoonlijk: start om 8.30 uur met koffie/thee/koek op de Rodenburghoeve. Na afloop soep en broodjes

Laat aan Anemoon (harli025@gmail.com) weten of we op je kunnen rekenen.

Jaap van Harlingen

Sonja van Wijnen/1 januari 2023

Verslag werkochtend op 1 december 2022 van de werkgroep Ham en Crommenije

De werkzaamheden op C169 konden door omstandigheden niet doorgaan, maar gelukkig gaat het met Jaap van Harlingen weer goed en kan de planning gewoon doorgaan…. Echter, nu is Edwin Kapitein de afwezige. Vanuit de groep van harte beterschap!

Het leek anders wel voorjaar! Heerlijk fris weer met een zonnetje, kortom goed weer om buiten bezig te zijn. De opkomst was groot, in totaal met zo’n 20 personen. Onder leiding van de 2 SBB-collega’s van Edwin Kapitein werd er hard gewerkt in de oeverlanden van de Ham en Crommenije.

 

 

Het riet werd bij elkaar geharkt en door de ‘prikkers’ en dragers naar de zijkanten gebracht.  Het is goed om te zien hoeveel werk er verricht kan worden als je met genoeg mensen bent.

 

 

Tussen de werkzaamheden door is het ook tijd voor koffie met wat lekkers erbij.

 

In eerste instantie denk je, dat redden we nooit, maar dan opeens is het al klaar en ook nog ruim op tijd. Er was nog genoeg tijd over dus we zijn weer op de fiets gestapt en teruggereden voorbij de Rodenburghoeve naar een bosje aan de linkerkant van Busch en Dam. Op het terrein was een strook gerooid en de bedoeling was om een begin te maken met het vormen van een houtwal van die stukken hout en takken die niet afgevoerd moesten worden. Bijgaande foto’s spreken voor zich.

 

 

 

 

Na afloop lieten we ons de lunch goed smaken, zoals altijd weer uitstekend verzorgd door Anemoon.

 

Sonja van Wijnen/3 december 2022.

#Krommenie #kwp #krommmenieerwoudpolder #staatsbosbeheer #stichtingkrommenieerwoudpolder

Oproep werkochtend Ham en Crommenije 1 december 2022

De werkochtend van 1 december gaat door! Met dank voor alle beste wensen laat Jaap van Harlingen weten dat de werkochtend gewoon doorgaat zoals gepland en dat hij het geheel vanaf de zijlijn zal coördineren.

Wil je meedoen? Laat het dan z.s.m. weten aan Anemoon van Harlingen (harli025@gmail.com)  zodat Edwin Kapitein (de boswachter) kan inschatten hoeveel er gemaaid kan worden.

 

Sonja van Wijnen/22 november 2022

Geen werkzaamheden op C169 op 18 en 19 november 2022

De werkzaamheden op C169 kunnen helaas niet doorgaan vanwege persoonlijke omstandigheden van Jaap van Harlingen. De gevolgen voor de werkochtenden die nog gepland staan (1 december, 5 januari en 9 maart) zijn op dit moment nog niet bekend maar zodra er hierover meer bekend is zullen we het via de gebruikelijke kanalen laten weten.

 

Sonja van Wijnen/17 november 2022

Oproep werkochtend Ham en Crommenije 19.11.2022 – aanvulling voor 18.11.2022

Beste natuurwerkers,

Op vrijdag 18.11 a.s. willen we gaan maaien op C169.

Daarvoor zoeken we:
– maaiers voor de 1-assige motormaaier
– maaiers voor de bosmaaier (al dan niet met eigen maaier)
– enkele harkers

We starten om 8.30 uur met koffie/thee/koek op Uitweg 30.
Na afloop eenvoudige lunch.

Wil je aan Anemoon (harli025@gmail.com) meedelen of we op je kunnen rekenen).

Neem je zelf een bosmaaier met toebehoren mee, laat dat weten.

Hartelijke groet,
Jaap van Harlingen

Sonja van Wijnen/13 november 2022

Verslag natuurwerkdag zaterdag 5 november 2022

Landschappen.nl organiseert al 20 jaar de Natuurwerkdag, hier vind je meer informatie https://www.natuurwerkdag.nl/organisatie. Locatie de Oeverlanden van de Crommenije is dit jaar gekozen voor de werkzaamheden. Hoe populair het gebied was bleek wel uit het feit dat de 24 beschikbare plekken al heel snel vol waren.

 

Uiteindelijk verzamelden zich rond 8.30 uur 23 personen op de Rodenburghoeve, naast de bekende gezichten uit de werkgroep Ham en Crommenije ook een aantal nieuwe gezichten.
De koffie en thee met wat lekkers werd genuttigd waarna de hele groep zich opstelde voor de groepsfoto.

 

Hierna stapte iedereen op de fiets. Op de locatie aangekomen gaf de boswachter, Edwin Kapitein, uitleg over de werkzaamheden; het gemaaide riet diende bij elkaar geharkt te worden en daarnaast moest er een nieuw pad gemaakt worden ter vervanging van het oude. Het oude pad is vrijwel onbegaanbaar geworden. Dit komt doordat de wortels van de zo’n 30 jaar geleden gekapte bomen zijn weggerot zodat de bodem niet meer stevig is. Op een flink aantal plaatsen zak je er nu doorheen en aangezien er het komende jaar weer excursies georganiseerd gaan worden moest er een nieuw pad gemaakt worden. Dankzij de Natuurwerkdag kon deze klus grotendeels geklaard worden.

 

Natuurlijk is er de wens dat dankzij deze Natuurwerkdag nieuwe mensen zich gaan aansluiten bij de werkgroepen Ham en Crommenije en werkgroep Krommenieër Woudpolder. Op bijgaande foto’s is te zien dat er hard werd gewerkt.

 

 

Natuurlijk was er ook tijd voor een praatje en een rustpauze met koffie/thee en koek.

Aan het einde van de ochtend werd het pad officieel geopend, bij gebrek aan een lint en een schaar voldeed in dit geval een dunne tak en een takkenschaar.

Vervolgens werd alle gereedschap weer verzameld, als ook de geoogste zaailingen. Deze jonge boompjes worden gedoneerd aan het project www.meerbomen.nu.

Moe en voldaan vervolgens terug naar de Rodenburghoeve voor een uitstekende lunch van soep en broodjes verzorgd door Anemoon van Harlingen.

We kunnen terugkijken op een geslaagde dag, er is een hoop werk verricht, de sfeer was goed evenals het weer.

Sonja van Wijnen/7 november 2022

#natuurwerkdag #5november #natuurwerkdag5november #kwp #krommenieerwoudpolder #staatsbosbeheer #meerbomennu

Oproep werkochtend Ham en Crommenije 19.11.2022

Op landje C169 heeft het mooie zomerweer gezorgd voor een enorme groei van het riet. Er wacht ons een geweldige klus om dat eraf te krijgen. Hiervoor hebben we het weekend van 18, 19 en 20 november uitgetrokken.

Op vrijdag 18.11 beginnen we met het maaiwerk. Ook kunnen we dan enkele harkers gebruiken. Hiervoor volgt nog een aparte oproep. Het meeste werk moet echter op zaterdag 19/11 gebeuren. We hopen dan met zo’n 20 man/vrouw aan de slag te gaan. Wil je aan Anemoon (harli025@gmail.com) doorgeven of we op die dag op je kunnen rekenen?

Jaap van Harlingen

Sonja van Wijnen/9 november 2022