Ontwikkelingen rondom het fiets/wandelpad langs de Haansloot

Met ingang van november 2019 zal er maandelijks een update plaatsvinden van hetgeen de Stichting heeft ondernomen/te weten is gekomen over de toekomstige ontwikkelingen rond het fiets/wandelpad langs de Haansloot. Zodra er een update heeft plaatsgevonden zal er tevens melding van worden gemaakt op Facebook.

Klik op de link hieronder en de pagina zal in een nieuw venster openen.

ONTWIKKELINGEN RONDOM HET FIETS/WANDEL PAD

Werkochtend in de Krommenieër Woudpolder

Op 11 januari zijn er werkzaamheden verricht op het perceel Hondebos derg, nabij de oude boerensluis. Een prachtig stukje veenmosrietland. Het is een paar jaar geleden afgeplagd vanwege de woekerende appelbes. Het riet is gemaaid en dit moest naar de kanten afgevoerd worden, echter door het afplaggen hadden we te maken met een dunne veenlaag.

Tijdens het afvoeren van het riet golfde de grond onder je voeten en was het wachten tot iemand er daadwerkelijk doorheen zou zakken. Het deed je denken aan het vroegere “ijssie lidderen”, maar een ieder hield droge voeten. Met 6 personen is er hard gewerkt en aan het eind van de ochtend was de klus geklaard.

Er is afgesproken met SBB dat er een excursie gehouden wordt om te kijken wat deze werkzaamheden (het verschralen van de grond) tot gevolg heeft. Zien we de ronde zonnedauw, de rietorchis, de kale jonker of het moerasviooltje? Edwin Kapitein zal ons begeleiden in dit gebied.

De juiste datum volgt nog. Hou de website in de gaten.

Han Nool

Werkochtend 8 februari 2020

Dit maal was de verzamelplek het kerkje van Krommeniedijk. Na de start met koffie en koek werd er koers gezet naar het plas/dras gebied ten noorden van de Noorderham.

De voorbereidende werkzaamheden, i.e. het maaiwerk was reeds op de woensdag gedaan door SBB. Met een groep van ongeveer 14 man/vrouw was het een drukte van belang, er was ook genoeg te doen; riet en gras harken en boomopslag en bramenstruiken verwijderen.

Omstreeks koffietijd was er een hoera moment: de Noordse Woelmuis was getraceerd en mocht even uitrusten op de hand van de boswachter, Edwin Kapitein. Edwin geeft een ieder genoeg tijd voor een foto, helaas is mijn foto mislukt. Voor een mooie foto houd ik mij aanbevolen, dan kan ik hem op de website plaatsen (iinfo@stichtingkrommenieerwoudpolder.nl).

Na het koffiemoment werd er nog flink doorgewerkt waarna een ieder tevreden weer naar huis kan en mag.

Sonja van Wijnen

Oproep werkochtend 8 februari 2020

Beste sympathisanten van de Krommenieër Woudpolder,

Zoals eerder aangekondigd hebben we een werkochtend gepland op zaterdag 8 februari as.

Er wordt door SBB op 5 februari gemaaid in het plas/dras gebied ten noorden van de Noorderham.

Er zal dan  riet en gras bijeen geharkt moeten worden en op hopen gelegd, verder moet er boomopslag verwijderd worden in de rietlanden.

Het is verbazingwekkend hoe snel er daar weer boompjes groeien.

Het is een prachtig stukje natuur waarbij we enerzijds bloem- en kruidrijk land trachten terug te krijgen en anderzijds de rietlanden proberen te behouden en zorgen dat het geen bos wordt.

Het programma: 8.30 uur ontvangst in het kerkje van Krommeniedijk met koffie en koek, daarna op naar het plas/drasgebied.

Aanmelding via Han Nool: tel 075-6284849 of per e-mail h.nool@upcmail.nl

Het gebruik van laarzen wordt sterk aanbevolen.

Hopelijk komen er vele aanmeldingen dan kunnen we ons beperken tot de ochtenduren

Met vriendelijke groet,

Han Nool

Oproep nieuwe vrijwilligers

Op 11 januari en 8 februari vinden de laatste werkochtenden van het winterseizoen 2019/2020 plaats. Deze werkochtenden worden ongeveer 1x per maand gedurende het winterseizoen gehouden in het gebied van de Krommenieër Woudpolder en in het natuurgebied Ham en Crommenije met voor tijdens en na afloop een goede verzorging voor de inwendige mens. Lijkt het je leuk om een keer mee te draaien of alleen maar te komen kijken? Je bent van harte welkom. Meld je aan bij de secretaris van de Stichting Krommenieër Woudpolder, Han Nool. Emailadres: info@stichtingkrommenieerwoudpolder.nl. Wil je eerst meer informatie? Bel dan met Han Nool, zijn telefoonnummer is 075 6284849.

Werkochtend 7 januari 2020

Rond 8.30 uur was het verzamelen geblazen op de Rodenburghoeve op Busch en Dam in Uitgeest. Na de koffie met koek ging men op weg naar het werkterrein: het natuurgebied Ham en Crommenije. Het was wat verder weg van de Rodenburghoeve maar indien men met de auto was kon men met de boswachter meerijden en de anderen gingen op de fiets. Ook ter plaatse moest eerst een stuk gelopen worden, de koffie werd dan ook gelijk meegenomen.

Na hard werken was het rond half elf koffietijd en werd de meegenomen koffie met koek genuttigd. Na de pauze werd het werk hervat. Ondertussen was er al een pad en een klein open veldje vrijgemaakt van riet, nu kwam het eigenlijke werk aan de beurt, een groot veld dat helemaal afgemaaid was en het maaisel moest hier verwijderd worden. Met elke haal van de hark kwam er weer een mooi tapijt tevoorschijn in de vorm van hoofdzakelijk veenmos.

De tijd vloog om, om half 1 werd er gestopt met het werk maar helaas kon het niet afgemaakt worden. De spullen werden weer opgeruimd, het spandoek ingerold en terug naar de Rodenburghoeve voor een lekkere lunch met soep en brood,  zoals altijd weer uitstekend verzorgd.

Sonja van Wijnen

Oproep werkochtenden 11 januari 2020 en 8 februari 2020

Beste sympathisanten van de Krommenieër Woudpolder,

We hebben jullie hulp weer nodig om wat werkzaamheden te verrichten in onze polder.

Op zaterdag 11 januari 2020 willen we aan de gang bij de honde-bos derg.

Dit is een pareltje veenmosrietland en is gelegen bij de oude boerensluis en vlakbij de boerderij van Nico Noom (aan het eind van de Woudpolderweg).

Om 9.30 uur in de stal van Nico Noom koffie drinken, daarna het veld in.

De werkzaamheden zijn boomopslag verwijderen en riet aan de kant leggen.

Het is behoorlijk drassig dus het gebruik van laarzen is geen overbodige luxe.

Je kunt je opgeven bij Han Nool, telefonisch 6284849 of e-mail: h.nool@upcmail.nl

Op zaterdag 8 februari gaan we aan de slag bij het plas drasgebied Noorderham, daarover krijgen jullie nog bericht.

Ik wens een ieder prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling toe en hopelijk zien wij elkaar in de polder.

Met vriendelijke groet,

Han Nool, coördinator werkgroep KWP

Werkochtend 12 december

De vrijwilligersploeg heeft weer goed werk verricht!

Op 12 december was er een werkochtend en ditmaal was het werkgebied de randen van de Crommenije. Het gemaaide riet is weggeharkt en opslag in de vorm van bramenstruiken en appelbes is verwijderd. Ook de temperatuur van het water/modder is getest door een onfortuinlijke vrijwilligster die met één been in de moddersloot belandde. Gelukkig liep het goed af en de persoon in kwestie liet zich niet kennen en is nog een tijd doorgegaan met haar werk.

De boswachter, Edwin Kapitein, liet een tweetal plantjes zien, rechts Penningkruid en links Echte Koekoeksbloem. De aanwezigheid van deze plantjes laat zien dat de ontwikkeling van dit gebied de goede kant opgaat en meer bijzondere planten te verwachten zullen gaan worden.

                                  Foto: Stichting Krommenieër Woudpolder

De ontvangst, de pauze en de afsluiting was weer prima verzorgd met koffie, koek, lunch en soep.

 

Sonja van Wijnen/17 december 2019