‘Het mooiste weidevogelgebied van Nederland’

‘Ontdek de Krommenieërwoudpolder, het mooiste weidevogelgebied van Nederland’
Fiets excursie zaterdag 18 maart 2017

Op zaterdag 18 maart a.s. organiseert IVN Afdeling Midden Kennemerland een fietsexcursie om De Krommenieër Woudpolder. Deze polder ligt op NAP -1,25 meter en behoort tot een van rijkste weidevogelgebieden. Al fietsend rondom dit prachtige veenweidegebied met zijn uitgebreide slotenpatroon en mix van landbouw- en natuurgebied gaat u samen met de natuurgids kijken naar de verschillende weidevogels als kievit, grutto en scholekster. Tevens is er aandacht voor andere grotere en hele kleine bewoners, de kleurrijke beplanting en de geschiedenis van dit gebied.

We verzamelen om 8.30 uur op de parkeerplaats van Recreatieterrein Zwaansmeer aan de Lagendijk in Uitgeest. U kunt op de fiets komen of hier uw auto parkeren en uw fiets van de drager afhalen.

Zorg voor onopvallende, warme, (geluidsloze) kleding. Het is handig om een verrekijker mee te nemen. De route is ongeveer 9,5 kilometer lang, een aardig fietstochtje en daarom wordt aangeraden om jonge kinderen mee te nemen in een kinderzitje.

De excursie start om 8.45 uur en we verwachten rond 11.00 uur weer terug te zijn. Aanmelden kan via onze website. https://www.ivn.nl/afdeling/midden-kennemerland/activiteiten/fietsexcursie-krommenieerwoudpolder. Kosten zijn 4 euro voor volwassenen, 2 euro voor kinderen. Graag gepast geld meenemen.
Fietsexcursie Krommenieërwoudpolder | IVN

Werkochtend zaterdag 22 oktober 2016

Op vrijdag 21 oktober is het grasland van het plasdras gebied Noorderham met de één-assige motormaaier en de bosmaaier bewerkt, het oprukkende riet en bramenstruiken verwijderd en het hoge gras gemaaid.

Het doel van dit gebied is om rietland en bloem- en kruidrijk grasland te creëren. Veenmosrietland is hier niet aan de orde want er ligt onder het grasland een dikke laag klei. De volgende dag op zaterdag zijn 9 personen het gebied ingegaan om alles bijeen te harken.

We werden begeleid door een heerlijk zonnetje en al gauw stond het zweet op de rug. Tevens van de natuur genieten, een aantal watersnippen werden gespot en het geluid van de baardmannetjes was duidelijk te horen en we mochten hem/haar ook nog even bewonderen. Al met al weer een prachtige ochtend in de natuur, waar we elke dag van kunnen genieten.

Om 12.15 uur een heerlijke lunch bij het onderkomen van fort bij Krommeniedijk, die prima verzorgd werd door Yvonne, onze dank daarvoor.

Begint u toch nieuwsgierig te worden naar de werkzaamheden die wij verrichten en wilt u zich aansluiten bij de werkgroep. Informatie bij Han Nool tel: 6284849, coördinator werkgroep Krommenieër Woudpolder.

dscn0714_resized

dscn0708_resized

dscn0707_resized

Fietspad langs Haansloot

Hallo allemaal,

Zoals jullie weten is de gemeente Zaanstad voornemens een fietspad aan te leggen langs de Haansloot te Krommenie.

Onlangs zijn er vorderingen gemaakt met Provinciale Staten van Noord-Holland. Deze is akkoord gegaan met het voorontwerpbestemmingsplan “ Nieuwe fietspad langs de Haansloot Krommenie”.

Er zijn wel een aantal opmerkingen gemaakt door de Provincie hoe het anders of beter kan.
Het bestuur heeft bij de Provincie geïnformeerd over de status van het voorontwerp.
Wij kunnen echter niet eerder reageren dan dat er een definitief plan ligt dat ter goedkeuring aangeboden wordt. Op dit plan kan een zienswijze (verbetering c.q. verandering) ingediend worden.

Wij hebben natuurlijk ook met de gemeente Zaanstad gesproken hoe nu verder. Hier zijn wij niet veel verder gekomen dan wat de provincie heeft gezegd.

Wij hebben gemeente Zaanstad gevraagd om een goede communicatie met ons te onderhouden.
Dit verloopt momenteel niet naar onze wens.

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben aangaande het fietspad.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Krommenieër Woudpolder

Herhaalde oproep

Beste Natuurwerkers,

Na mijn oproep voor de werkochtend in het plas/dras gebied van de Noorderham op zaterdag 22 oktober heb ik slechts 4 aanmeldingen gehad.

Dit is wat aan de magere kant omdat er nogal wat werk te doen is.

Graag wil ik nogmaals een beroep doen op onze vrijwilligers om zich aan te melden via krommenie-polder@hotmail.com  of te bellen naar Han Nool tel: 075-6284849

Met vriendelijke groet,

Han Nool, coördinator werkgroep Krommenieër Woudpolder

Baggerstort

Donatuers,

Jullie hebben al dan niet meegekregen dat er een baggeropslag aangelegd wordt langs de Rosariumlaan.
Als stichting Krommenieër Woudpolder zijn wij bij de gemeente Zaanstad en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaan informeren wie opdracht heeft gegeven voor deze opslag.
Wij zijn er achter gekomen dat Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de opdrachtgever is maar dat dit met de gemeente Zaanstad afgestemd is.
Het is de bedoeling dat er een tijdelijk opslag komt en dat dit volgend voorjaar weer weggehaald en verwerkt gaat worden volgens de huidige milieurichtlijnen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Krommenieër Woudpolder

Werkochtend 22 oktober 2016

Beste natuurwerkers,
Na de werkzaamheden op het land C169 staat het volgende project al weer te wachten.
Op vrijdag 21 oktober wordt het weiland in het plasdrasgebied bij de Noorderham gemaaid, wij willen de dag erna op zaterdag 22 oktober het maaisel op hopen gaan harken. Hiervoor hebben wij een flink aantal vrijwilligers nodig.
Aangezien we vorig jaar het verzoek kregen om ook in het weekend werkochtenden te organiseren hebben we deze dag geregeld.
Het programma is als volgt: om 9.30 uur verzamelen bij het toegangshek op de Westdijk, halverwege de ochtend hebben we koffie met koek en om 12.30 uur de afsluiting met een lunch in onze keet op het terrein van fort bij Krommeniedijk.
Aanmelding via de e-mail krommenie-polder@hotmail.com of bellen naar Han Nool 6284849.
Geef tevens aan of je gebruik maakt van de lunch, dit is belangrijk voor onze inkoop.
Kijk even in de agenda en leg deze dag vast om lekker in de natuur bezig te zijn en een mooi stukje natuur te behouden cq te verbeteren.
Met vriendelijke groet,
Han Nool

Fietstocht door het Oer-IJ Landschap

Op 10 en 11 september organiseert de werkgroep Uitgeest-Krommenie van de Stichting Oer-IJ een fietstocht. Onder leiding van een gids fietst u langs strandwallen, oeverwallen en kreken. Ook fietst u over middeleeuwse dijken in dit unieke landschap. De start is bij het Regthuysplein (naast de Hervormde kerk) in Uitgeest om 13.00u. De tocht duurt ongeveer 3 uur, er wordt regelmatig gestopt om u informatie te geven.

U kunt zich aanmelden bij: hnool@hotmail.com onder vermelding van uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

NA DEZE TOCHT KIJKT U ANDERS NAAR HET LANDSCHAP.

Luister naar de rietzanger en ga mee over het Riettoppad in Westzaan

Luister naar de rietzanger en ga mee over het Riettoppad in Westzaan

Op zaterdag 17 september, a.s. organiseert IVN Afdeling Midden Kennemerland een excursie over het Riettoppad (Euverenweg) te Westzaan.

Wandelend over het Riettoppad vertelt onze gids aan de hand het landschap hoe het 1000 jaar geleden er uitzag in de Zaanstreek. De wandeling gaat dwars door het moerasgebied van het Guisveld en via vlonders en bruggetjes komt u bijzondere flora en fauna tegen. Zo is het trilveen een bijzondere ervaring en hoort, maar ziet veel rietzangers.

Startlocatie is de parkeerplaats naast rotonde N515 en N246. Aanvang: 14.00 uur.
Houd u rekening met het weer en zorg voor waterdicht schoeisel en warme kleding. Honden zijn niet toegestaan.

Kosten zijn 4,– per persoon/kinderen 2,50 euro
Aanmelden kan via email excursieivnmk@gmail.com onder vermelding van uw naam, aantal personen en telefoonnummer.

Niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corine Bok (veenbok@casema.nl), 06-53510374

Artikel verslag bijeenkomst 18 juni 2016

Verslag bijeenkomst “Stichting Krommenieër Woudpolder” 18 Juni 2016, boerderij de Witte Klaver.

Krommeniër Woudpolder, een veenweidegebied van Europees belang!

Dat de Krommenieër Woudpolder een mooie polder is en voor veel mensen een prachtig gebied werd zaterdag nog eens extra uitgelegd door Peter Mol, medewerker van Landschap Noord Holland.

Het bestuur van de Stichting Krommenieër Woudpolder had de donateurs van de stichting en andere belangstel- lenden uitgenodigd om in de stal van agrariër Willem Noom een lezing bij te wonen van Peter.

25 personen hebben deze dag veel informatie gekregen over de geschiedenis van de veenweidegebieden, waar de Krommenieër Woudpolder een onderdeel van is.

De Noord Hollandse veenweidegebieden zijn een overblijfsel van het menselijk ingrijpen in het veengebied.
Veen is geen bodem zoals zand of klei, maar een pakket dode plantenresten dat onder bepaalde omstandigheden in watergebieden is ontstaan, volgens de natuurwet, water wordt land en land wordt bos.
Vanaf 1000 na Christus zijn mensen vanuit Kennemerland (Uitgeest in ons geval) en vanuit het Gooi de veenkussens gaan ontwateren om er landbouwgrond van de maken. De hoger gelegen gebieden raakten bevolkter.
Er kwam daardoor behoefte aan meer voedsel, waarbij men uitweek naar de veengebieden.
Door de ontwatering zakte de bodem en werden de akkers te nat voor akkerbouw en gingen de boeren over op veeteelt. Zo zijn in de 14e eeuw de veenweidegebieden ontstaan.

Het gaat slecht met de weidevogels, oorzaken zijn in het algemeen de ontwikkelingen in de landbouw met waterpeilverlagingen, vroege maaidata, intensieve bemesting met drijf- en kunstmest, monotone grassoorten, zoals landen met alleen Engels raaigras en het verdwijnen van de begrazing.
Ook de groei van het aantal vossen en andere predatoren is zorgelijk.

De Krommenieër Woudpolder is als weidvogelgebied belangrijk (en uniek), en tevens ook voor overwinterende vogels, zeldzame planten, zoogdieren en insecten.

 • 50% van de grutto’s (rode lijstsoort) op de wereld en 70% van de Europese grutto’s broedt in Nederland, het aantal broedparen neemt echter dramatisch af.
 • 15% van de Europese kieviten broedt in Nederland, ook hun aantal is dramatisch afgenomen.
 • 20% van de Europese tureluren broedt in Nederland, de meeste broeden op IJsland.
 • 25% van de Europese scholeksters broedt in NederlandAndere vogels die in de polder voorkomen zijn de zomertaling (nu nog slechts 2 broedparen), kluut(zeldzaam), visdief, Van de slobeenden broedt 25% in Nederland.

Verder zijn er grondbroeders die voorkomen, zoals graspieper, gele kwikstaart.
Bij boer Al zijn nog veldleeuweriken aanwezig. Ook het aantal van deze vogels die op de rode lijst staan is drastisch verminderd. Als wintergasten worden gezien: watersnip, wulp, goudplevier, taling en smient. De kemphaan komt hier niet meer voor en ook de woudaap is uitgestorven. Waarom zijn die vogels hier? Om te eten, de laag waar zich het voedsel in bevindt is dun, het is dus niet moeilijk voor de vogels hier in de zachte grond eten te vinden.Er komen ook verschillende (bijzondere) zoogdieren in en langs de polder voor:

 • waterspitsmuis (staat op de rode lijst) houdt van schoonwater en duikt om aan voedsel te komen.
 • hermelijn, otter (tot 1960), bunzing, meervleermuis, dwergmuis (is oranje gekleurd, komt voor op terrein C169).
 • noordse woelmuis, (ook aangetroffen op C169) overblijver van de laatste ijstijd, komt alleen in Nederland voor, leeft hier al 150.000 jaar.
 • als bijzonder insecten zijn genoemd de grote beer en de argusvlinder.
 • aanwezige reptielen zijn de rugstreeppad (de schrik van de bouwwereld, staat op de rode lijst en komt in NH veel voor) en de veenmol (is een springhaan, die lang leeft als larf en maar een kort bovengronds leven heeft.

Na de lunch is een grondboring gedaan in de schapenwei naast het perceel C 169.

De verschillende lagen onder onze voeten zijn zichtbaar gemaakt, tot aan de kleilaag (oude wadafzetting) op 4 meter diepte.
Deze klei is ongeveer 5000 jaar gelden afgezet, waarna veenvorming heeft plaatsgevonden.

Wat zijn de bedreigingen voor de veenweidegebieden en dus voor onze polder, zijn o.a.:

 • te sterke onderbemaling.
 • recreatievoorzieningen (die zouden in principe niet in, maar langs de natuurgebieden moeten lopen.)
 • uitbreiding woning bestand.
 • geen of onvoldoende onderhoud. Ook voor een polder geldt dat er regels zijn, als er geen plan is welk onderhoud gewenst is om de polder te behouden, zoals beperking van de rietgroei en de groei van opslag.

In onze polder zorgen de agrariërs voor een belangrijk deel van het onderhoud.
Zij zijn echter beperkt in hun mogelijkheden, dus is het wenselijk dat vrijwilligers een deel van de onderhoudstaken op zich nemen. De stichting Krommenieër Woudpolder stelt zich als doel om het behoud en beheer van de polder te begeleiden.